Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är Leibniz-centrumet för europeisk konjunkturforskning (ZEW) som granskat hatbrott mellan 2013 och 2015. Siffrorna visar att sannolikheten för att en asylsökande ska falla offer för ett hatbrott är tio gånger högre i forna Östtyskland än vad det är i det historiska Västtyskland.

I rapporten fokuseras på mordbränder, fysiska attacker, hets mot folkgrupp och hakkors-klotter. 

Historiskt rasistiska attityder kopplas till hatbrott

Det finns en koppling mellan regioner som historiskt uppvisat rasistiska attityder och frekvensen av hatbrott. 

”Ökningen av hatbrott är dels kopplade till främlingsfientliga attityder som redan funnits i respektive region och som nu tycks ha befästs", säger Martin Lange på ZEW, rapporterar tyska The Local.

En annan slutsats som ZEW drar är att regioner som inte haft erfarenhet av invandring sedan tidigare har en högre frekvens av hatbrott. I områden där det finns många personer med en utländsk bakgrund minskar dock risken för asylsökande. 

Mellan 2017 och 2018 har antalet hatbrott mot asylsökande totalt minskat, något som David Lange menar stärker rapportens slutsatser.

”Det kan vara så att minskningen av attacker mot asylsökande beror på att människor är mer vana vid situationen och kanske kommit i kontakt med fler asylsökande", säger Lange

Ekonomin en oklar faktor

Samtidigt kan inte rapporten slå fast att hatbrott mot asylsökande har en koppling till ekonomiska förutsättningar, vilket har varit en dominerande förklaringsmodell i Tyskland.

”Vår studie påstår inte att det inte finns någon korrelation mellan ekonomisk nedgång generellt, men vi hittade inte någon korrelation mellan ekonomi och hatbrott riktade mot asylsökande”, säger Lange.

”Tittar man på främlingsfientlighet och negativa attityder mot invandring generellt, är det mycket möjligt att ekonomi spelar en roll”, fortsätter han. 

Lange betonar även att Tyskland under perioden som rapporten tittat på haft en ekonomiskt stark period med minskande arbetslöshet och att det kan ha påverkat att de inte kunnat se någon koppling mellan ekonomisk utsatthet och hatbrott mot asylsökande. 

Mellan 2013 och 2015 begicks mellan två och tre hatbrotts-incidenter årligen per 100 000 invånare. I forna Västtyskland låg den siffran på 0,4 och 0,6 hatbrotts-incidenter.