Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

The Institute for Security and Development Policy, ISDP, är en tankesmedja med fokus på internationella samarbeten i konflikthantering, säkerhet och utveckling. I styrelsen sitter Europaparlamentariken och moderaten Gunnar Hökmark. ISDP deklarerar att de "starkt tror på etnisk mångfald, jämställdhet och religös- och politisk frihet" och att de "står för det i alla aspekter av deras arbete".

Samtidigt har ISDP bjudit in lektorn i östasiatiska studier och islamisk civilisation, Raphael Israeli, vid Hebreiska universitet i Jerusalem. Israeli har skrivit en rad böcker och hållit i mängder av föreläsningar. Kontinuerligt utmålar han muslimer och muslimska invandrare som ett hot med en agenda att "islamisera" västerländska länder. Ofta återkommer Israeli till att kollektivisera muslimer och utmåla dem som en grupp som hotar västerlandet genom barnafödande och invandring.

I 2007 sa Israeli till den australienska tidningen The Sydney Herald Morning att "när den muslimska invandringen kommer till en kritisk massa så har du problem. Det är en generell regel överallt, även i Australien".

I boken The Islamic Challenge in Europe hävdar Israeli att:

"svenskar som en gång öppnade sina dörrar för muslimska flyktingar och asylsökande nu har blivit flyktingar i sitt eget land och tvingats lämna sina hem"

I boken "Islamikaze - Manifestion of Islamic Martyrology" svartmålar han bostadsområden med många muslimer och särskiljer muslimer från européer. Israeli skriver att européer beklagar sig över att de "känner sig som främlingar i sitt eget land och inte vågar åka i kollektivtrafiken" och att:

"Muslimska marknadsplatser har tagits till europeiska städer, med besökarnas röster, intryck och lukter, till mångas avsky, även om vissa fortfarande skulle prisa den kulturella mångfalden i förtjusning, om det inte vore för atmosfären av våld och fruktan. De fula intrycken av vandalisering och nedskräpning i hjärtat av europeiska städer som tidigare var kända för prydlighet och allmän ordning".

Raphael Israeli ingår i den antimuslimska så kallade counterjihad-rörelsen. Förutom att svartmåla bostadsområden med muslimsk befolkning hävdar Israeli att det finns en medveten strategi som proklamerats av "muslimska talespersoner" om att "infiltrera" västerländska samhällen för att "omstörta och ta över dem" och att detta pågår i detta nu. Israeli driver tesen i boken "Islamikaze - Manifestion of Islamic Martyrology".

Tesen om att muslimer skulle drivas av en agenda för att erövra länder genom invandring och genom att bilda familjer är central i den antimuslimska counterjihad-rörelsen.

Raphael Israeli är också flitigt citerad av centrala aktörer inom miljön, bland dem Robert Spencer, som beskrivit folkmordet i Srebrenica som en myt, och som driver den antimuslimska sajten "jihad Watch".

Även Pamela Geller, som haft nära samarbete med den våldsamma engelska aktivistgruppen English Defence Leauge, lyfter fram Israeli på sin hemsida.

Men det är inte bara Counterjihad-rörelsen som omfamnar Israeli. Han själv har citerat Robert Spencer i föreläsningar, och hänvisat till Spencers bok "Stealth Jihad". Han berömmer också Spencers sajt "Jihad Watch" som han menar "avslöjar" omstörtande islamistiska grupper för det amerikanska folket.

Israeli källhänvisar även återkommande till Daniel Pipes, som han beskriver som en "modig forskare" i boken Islamikaze.

Daniel Pipes är grundare av Middle East Forum och har låtit publicera texter av Bat Ye'or som ligger bakom konspirationsteorin om Eurabia. Konspirationsteorin går ut på att europeiska makthavare i utbyte mot oljeleveranser från arabiska länder låtit dem plantera en arabisk-muslimsk befolkning i Europa. Målet är att ta över Europa genom invandring och barnafödande. Pipes har spridit påståendet att Barack Obama i hemlighet är muslim. Något som i Pipes värld är problematiskt.

Israeli sa på en föreläsning 2010 för New English Review, en populär sajt i counterjihad-rörelsen, att en "muslimsk lobby" utgör ett problem i USA.

"Många muslimer ser sin närvaro som ett avant-garde av ett muslimskt maktövertagande, därför agerar de för att försvaga Amerika och underminera landet, för att till slut förstöra det och ersätta det med deras muslimska regim", hävdade han.

Raphael Israeli förespråkar en restriktivare invandring från muslimska länder. i sin bok Islamikaze ser han en allians framför sig mellan Västeuropa, USA, Kanada och Australien. Denna allians ska bland annat se till att invandringen från muslimska länder "minskar drastiskt".

ISDP som ska ha Israeli som föreläsare anser att evenemanget är oproblematiskt då han inte "ska tala om muslimsk invandring till Europa, utan om Arabiska våren".

"Dussintals talare från olika länder och kontexter, inklusive aktörer i konflikter, har under åren hållit presentationer på ISDP. Vi har inte för policy att systematiskt nagelfara deras tidigare uttalanden och skrifter, vilket i sig vore både omöjligt och orimligt. Jag håller det inte för omöjligt utan snarare för sannolikt att vi haft talare under åren som vid något eller flera tillfällen uttalat åsikter som jag skulle ta avstånd från, och som inte speglar ISDP:s världsåskådning. Sådan är verkligheten när man arbetar med frågor om säkerhetspolitik och konflikter i Östeuropa, Mellanöstern eller Asien", skriver Svante Cornell som leder ISDP i ett mejl till Expo Idag.

Han skriver även att ISDP:s policy om att alltid verka för etnisk mångfald och religös- och politisk frihet inte omfattar personer som inte är knutna till institutionen.

"Vi kan inte svara för de eventuella talare, som inte är anställda eller på annat sätt knutna till institutet, utan som enbart talar på ett forum anordnat av institutet. Det är än mer ohållbart när det gäller åsikter som berör andra frågor än de som verksamheten på ISDP handlar om, och i vilken dessa personer deltar. Som jag redan nämnt handlar presentationen på måndag inte om frågan om muslimsk invandring till Europa, som är temat för dina frågor."

ISDP:s huvudsponsor är Sveriges utrikesdepartement.

Nyligen uppmärksammade Samuel Nudel som driver det antirasistiska instagramkontot "Judehatet" på sin blogg att Svensk Israel-information tipsat om Raphael Israelis föreläsning. Han uppmärksammar i inlägget "Svensk Israel-Informations oärliga antirasism" även att organisationen flera gånger publicerat texter av Israeli.

Lisa Abramowicz på Svensk Israel-information slår ifrån sig kritiken. Hon menar att de texter som hennes organisation lagt ut inte handlar om islam, utan om Iran, hur Israel hanteras i medier och om Talibaner och Hamas.