Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Bakgrunden till fallet är den uppmärksammade vit makt-rättegången – den första i sitt slag – i Uppsala tingsrätt ifjol. Fem personer stod åtalade för att ha producerat och distribuerat hets mot folkgrupp i CD-förpackning, däribland Erik Blücher, Himmler Pettersson och Bert-Ove Rasmussen från Ragnarock Records.

Målet var viktigt, både politiskt och juridiskt. Regeringsförklaringen innehåller löften om krafttag mot framväxande nazism och justitieministern har aviserat en skärpning av bedömningen av rasistiska brott. Detta har föranlett polisen att göra en rad tillslag mot nazistiska vit makt-konserter och producenter.

»Smaka Zyklon-B«

Ett av de första beslagen av CD-skivor skedde vid en nazikonsert i Uppsala sommaren 1996. Efter två års utredande kom polisen till slutsatsen att ägarna till Ragnarock hade ansvar för produktion och distribution av skivorna.

Låtarna som åtalades var Open Season av gruppen Frontline Fighters och Republik der Strolche av Landser.

Låten Open Season – jaktsäsong – riktar sig mot »rasblandare«, det vill säga vita som »beblandar sig med andra raser«. Ordet »nigger« används i texten på ett sätt som är grovt nedsättande för svarta.

Republik der Strolche betyder ungefär »luffarnas republik«. Låtarna innehåller en mängd rasistiska påhopp. Turkar som »blodtörstiga mördare« och invandrare i allmänhet som »avskum«. En låt uppmanar till att stoppa invandringen med vapenvåld, vilket bedömdes av tingsrätten som direkt olaga hot.

Andra låtar innehåller traditionell antisemitism, t ex »Man har gjort det förr med de onda judarna, låt dem smaka på Zyklon-B«.

Dålig bevisning

Under rättegången i Uppsala var det försvarets linje att beskriva de åtalade som mer eller mindre oskyldigt indragna i härvan. De åtalade påstod att de överhuvudtaget inte hört flera av skivorna och att de inte kände till något om texterna.

En av de åtalade menade att han var oskyldig eftersom han inte begrep tyska. Tingsrätten var inte imponerad av försvaret och dömde alltså till fängelse i tre månader.

Det är ställt utom allt tvivel att Ragnarock Records är ett av de största vit makt-företagen i Europa, som sedan länge producerat och distribuerat skivor, tidningar och videoband med nazistisk och rasistisk propaganda.

I hovrätten hävdade Erik Blücher att de endast hade sålt några enstaka CD-skivor och bara distribuerat ett tiotal exemplar av postordertidningen Segerrunan, en av Ragnarocks viktigaste försäljningskanaler.

- Tyvärr gick det inte bevisa att han talade osanning, säger åklagaren Guntra Åhlund besviket efter domen i hovrätten.

Bevisningen i målet var enligt åklagaren dålig. Ingen husrannsakan hade gjorts hos de åtalade och domstolen hade endast de åtalades egna uppgifter att gå efter. Samtidigt är vit makt-producenterna noga med att inte lämna några spår efter sig.

Redan för flera år sedan avslöjade Expo att vit makt-banden använder olika knep för att undgå åtal. När de sjunger om t ex judar – Jew – översätts det i skivkonvoluten med ordet »du« – You. De som lyssnar vet precis vad som avses. Hovrätten accepterade resonemanget.

Engångsföreteelse

Hovrätten beslutade att brott visserligen begåtts, men mildrade påföljden genom att upphäva fängelsedomarna. Beslutet, som fattades av hovrättslagman Göran Karlstedt, hovrättsråden Ingemar Korfitsen och Ingrid Holmstrand, samt hovrättsassessorn Olof Simonsson, var enhälligt.

När Expo kontaktar hovrätten för att få en kommentar till vilka grunder hovrätten har för att mindra domen får vi svaret att »allt står att läsa i domen«.

Det mest anmärkningsvärda i domen är att den gör bedömningen att brottet ska betraktas som en engångsföreteelse. Domslutet hävdar bland annat att »det saknas särskild anledning att befara att någon av dem kommer att göra sig skyldig till likartad brottslighet«.

I samtliga fall handlar det i så fall om en »engångsföreteelse« som pågått i många år och under systematiska former.

Justitiekanslern har ännu inte fattat beslut om överklagande till högre instans, men redan innan hovrätten fattade sitt beslut har ett nytt åtal mot ledarna för Ragnarock väckts, denna gång i Helsing-borgs tingsrätt.

Kerstin Zachrisson/Expo
© Expo 1999
(Expo/Svartvitt nr 3/4 - 1999)

Ämnen i artikeln