Det var den 14 juni som den amerikanska staten meddelade att den klassar Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som en ”global terrororganisation”. Utöver terrorklassningen av organisationen angavs också tre personer, som har eller haft framträdande positioner i organisationen, vara ”globala terrorister”.

Till Expo meddelar en talesperson för det amerikanska utrikesdepartementet att bakgrunden till beslutet är att organisationen anses ”utgöra en betydande risk för att begå, eller ha deltagit i utbildning för att begå terrordåd som hotar säkerheten för amerikanska medborgare eller USA:s nationella säkerhet, utrikespolitik eller ekonomi.”

Talespersonen påpekar också att en konsekvens av beslutet är att det nu råder ett generellt förbud för amerikaner att göra affärer med de tre utpekade eller NMR som organisation. Den som bryter mot detta riskerar sanktioner.

Lyssna på Studio Expo

Beslutet har fått konsekvenser. Företrädare för NMR har vittnat om hur enskilda personer knutna till organisationen fått sina bankkonton och -tjänster spärrade och Swish avstängt.

Åtgärder som drabbar organisationen hårt, då den sedan tidigare nekats av svenska banker att ha konton och därmed varit tvungen att förlita sig på enskildas konton för att kunna bedriva insamlingar och andra transaktioner.

Odysee ger NMR en plattform

Under måndagen försvann även alla internetsidor knutna till organisationens nordiska nätverk. Men Expos granskning visar att NMR via videoplattformen Odysee fortsätter att sprida sin propaganda.

NMR har sju olika kanaler på plattformen, några har inte uppdaterats på månader eller år. Men poddkanalen Nordic Frontier är fortsatt aktiv och har även efter terrorklassningen offentliggjordes fortsatt att uppdateras med nya avsnitt.

Odysee beskrivs ofta som ett alternativ till Youtube och har funnits sedan 2020. Plattformen, som har sitt huvudsäte i USA, har återkommande kritiserats för att tillåta hat, konspirationsteorier och extremism som andra plattformar inte tillåter. Odysee uppger att de tar bort material som uppmanar till våld och terrorism.

Människorättsorganisation Southern Poverty Law Center, SPLC, har även lyft fram att Odysee ger de här aktörerna tekniska möjligheter att få in pengar till sin verksamhet genom donationer.

I en sammanställning SPLC gjorde 2023 listas Nordiska motståndsrörelsens kanal Nordic Frontier som en av de extremistiska aktörer som fått in 1 000 dollar eller mer via plattformen.

Två veckor efter att beslutet om terrorklassningen av Nordiska motståndsrörelsen presenterats så kontaktar Expo Odysee för att ställa frågor om varför plattformen fortsatt ger den nazistiska gruppen en möjlighet att få in pengar till verksamheten – trots att detta inte längre är tillåtet.

Odysee återkommer inte med något svar. Men efter en tid försvinner funktionen som gör det möjligt att ekonomiskt stödja NMR:s kanaler från plattformen.

Kritisk till Odysee

Heidi Beirich på Global Project Against Hate and Extremism är en av dem som tidigare uttryckt kritik mot Odysees verksamhet.

– Jag tycker att det är upprörande att NMR finns på Odysee, men det är inte förvånande. De tillåter avskyvärda grupper av alla slag på plattformen och den används regelbundet för att sprida hat, säger hon till Expo.

Heidi Beirich tror inte att Odysee kommer att ta bort NMR från plattformen. Att de nu tagit bort möjligheten att ekonomiskt stödja NMR tror hon beror på att Expo börjat ställa frågor.

– Det är ett steg, men inte tillräckligt. En terroristgrupps kanaler bör inte finnas någonstans, säger hon.