Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den amerikanska regeringen terrorklassar nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades under fredagkvällen, svensk tid.

Utöver terrorklassningen av organisationen klassas också tre av NMR:s ledare personligen som ”globala terrorister”. Dessa tre är ledaren Fredrik Vejdeland, Pär Öberg och Robert Eklund. Samtliga ingår i det så kallade ”riksrådet” för organisationens svenska gren.

Utgör betydande terrorhot

Utredningen om att terrorklassa NMR i USA startade efter att USA:s utrikesdepartement terrorklassade den ryska högerextrema organisationen Ryska imperiska rörelsen 2020.

Expo erfar att frågan om terrorklassning av NMR har behandlats inom amerikanska utrikesdepartementet sedan 2022.

Anledningen till att USA klassar NMR som en ”Specially Designated Global Terrorist” [särskilt klassad global terrorist, reds. anm.] är, enligt regeringens pressmeddelande, att organisationen uppges ha ”utfört eller försökt utföra, utgör ett betydande hot om att utföra, eller har deltagit i träning för att utföra, terrordåd som hotar USA:s medborgares säkerhet eller USA:s nationella säkerhet, utrikespolitik eller ekonomi”.

De tre ledarna terrorklassas i egenskap av ledare för Nordiska motståndsrörelsen.

All egendom blockeras

Den amerikanska regeringen uppger att terrorklassningen sker efter konsultation från ”europeiska partners” och den innebär i praktiken att den amerikanska regeringen fryser all egendom tillhörande NMR som lyder under USA:s jurisdiktion.

Amerikanska företag och medborgare förbjuds också att genomföra transkationer med organisationen.

Lyssna på Studio Expo:

Billström: delar bilden

I en kommentar till Aftonbladet säger utrikesminister Tobias Billström att regeringen delar bilden av att NMR utgör ett betydande terrorhot.

– Vi och USA delar bilden av att detta är allvarliga hot, säger han till tidningen.

– Vi ska också ha en nära dialog om detta med våra egna myndigheter. Regeringen avser också att informera om de här frågorna på EU-nivå, där det redan pågår en diskussion om hur Europas länder bättre ska skydda sig mot olika extremister, säger utrikesminister Tobias Billström till Aftonbladet.

Terrorforskaren: Bedömning ur ett amerikanskt perspektiv

Hans Brun, chefsanalytiker vid utbetalningsmyndigheten och terrorforskare, säger till Expo att beslutet om terrorklassning visar att USA tar problemet med det internationella inflytandet på den inhemska högerextrema miljön på stort allvar.

– Det är lätt att bli förvånad över det här beslutet om man enbart ser på det genom ett svenskt eller skandinaviskt filter. Många forskare och analytiker i Sverige skulle nog säga att NMR har försvagats en del under senare tid och att det finns andra nätverk som är ett större hot. Men det är viktigt att komma ihåg att den här bedömning är gjord ur ett amerikanskt perspektiv och för amerikanska behov.

De internationella kopplingarna är viktiga för den högerextrema rörelsen och Hans Brun påtalar att både analytiker och säkerhetstjänster noterat att de amerikanska nätverken och de europeiska närmar sig varandra allt mer. Charlottesville 2017 är ett exempel på det där både svenskar och högerextremister från andra delar av Europa deltog. Med det här beslutet minskas rörelse- och handlingsfriheten för NMR och dess anhängare radikalt i USA. 

– Sedan några år tillbaka anses olika högerextrema nätverk i USA utgöra det största hotet vad gäller terrorattacker på det amerikanska fastlandet. Man tar med andra ord hotet från de högerextrema på största allvar. I USA är man dessutom väl medveten om att många svenskar tillhör ledarskiktet bland de europeiska högerextrema och att de svenska aktivisterna har hög status i de amerikanska nätverken. Denna fascination inför de svenska aktivisterna har egentligen funnits sedan 90-talet och det svenska vitmakt-musikundret, som är mycket välkänt i USA, säger Hans Brun. 

Grundades 1997

NMR grundades 1997 och har blivit en av världens mest långlivade och framgångsrika nazistiska organisationer i modern tid.

Dess medlemmar har gjort sig skyldiga till en lång rad mycket grova våldsbrott, inklusive en serie bombdåd i Göteborgsområdet vintern 2016–2017. Organisationen leds från Sverige men har grenar även i våra grannländer. I Finland är NMR en förbjuden organisation sedan 2020.

Så sent som under gårdagen greps en tidigare medlem av organisationens finska gren misstänkt för att ha utfört ett knivdåd mot en 12-åring.