Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vår bedömning är att det här är en organisation som har förmåga att begå brott, att begå allvarliga brott som skulle kunna klassas som ett terrorattentat, säger Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström till Sveriges radio

Enligt Säkerhetspolisen är Nordiska motståndsrörelsen, NMR, i dag den ledande organisationen inom svenska vit makt-miljön och den enda som är rikstäckande. Uppgifterna ligger i linje med vad Expo kunnat visat i sin årsrapport över miljön. Under 2016 dokumenterade vi 3064 aktiviteter från den rasideologiska miljön. Det var det högsta antalet aktiviteter sedan Expo inledde sin årliga sammanställning 2008. Av dessa stod NMR för 2759 aktiviteter. 

Att NMR har som mål att störta demokratin, och besitter våldskapital, gör att de hamnar under Säpos uppdrag att ha koll på. 

– Nordiska motståndsrörelsen är en av de aktörer i vit makt-miljön som vi följer, utifrån att de har en avsikt och förmåga att begå brott som syftar till att ändra samhällsordningen, säger Ahn-Za Hagström till Sveriges radio.

Sveriges Radio har gjort en kartläggning av 178 personer som de identifierat som aktiva i organisationen under 2017. Den visar att drygt varannan är dömd för brott och att var fjärde är dömda för våldsbrott, som till exempel dråp och grov misshandel.

Sveriges radios granskning bekräftar bilden av den kartläggning Expo tidigare gjort över 159 aktiva NMR-aktivister under 2016. Av de 159 aktiva dömdes eller åtalades drygt en fjärdedel för vålds- eller vapenbrott bara under 2015. Totalt var fler än hälften (56 procent) av aktivisterna dömda för någon form av brott. I nästan en fjärdedel av fallen ansågs brottet vara så allvarligt att påföljden blev fängelse.

Säkerhetspolisen presenterade sin årsbok för 2017 på torsdagen. I den sägs att extremistmiljöerna växer i Sverige och att vi ser ett ökat underrättelsehot och bristande säkerhetsskydd. Enligt Säpos analys kommer det största attentatshotet i Sverige från ensamkommande aktörer med en våldsbejakande islamistisk ideologi.