Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under 2016 dokumenterade vi 3064 aktiviteter i den rasideologiska miljön. Det är det högsta antalet aktiviteter sedan Expo inledde sin årliga sammanställning 2008.
 

Så gjorde vi

  • Expos årliga sammanställning av den rasideologiska miljöns aktiviteter bygger till största del på gruppernas egna rapportering. Läs mer om hur vi gjort, vad vi räknar och vilka som ingår här
  • Aktiviteterna län för län, kommun för kommun. Ladda ner statistiken som pdf här.

Expos sammanställning av aktiviteter i rasideologiska miljön är ett sätt att mäta den mest radikala delen av extremhögerns mobiliseringsförmåga och grad av aktivism. Det säger inte allt, men det säger tillräckligt för att ge en fingervisning om hur miljöns status ser ut.

Att döma av antalet aktiviteter ser vi nu hur den mest radikala delen av extremhögern är på stark frammarsch.

Dalarnas län framstår, i relation till folkmängd, som den svenska nazismens starkaste fäste (320 aktiviteter). I Skåne län har aktiviteterna ökat dramatisk (från 198 till 525). I Värmland, som tidigare varit ett starkt fäste, har den rasideologiska miljön börjat bli synlig igen (159). I Östergötland (97), Örebro (164), Uppsala (91) och Västmanlands län (70) har antalet aktiviteter mer än fördubblats jämfört med året innan. Kanske mest uppseendeväckande är inbrytningen i delar av Norrland. I Västernorrlands län genomfördes 133 aktiviteter. I Norrbottens län 151.
 

expo intolerans stat

 

Samtidigt sjönk antalet aktiviteter marginellt i Västra Götalands län. Den enda stora minskningen skedde i Stockholms län. Där genomfördes under förra året 370 aktiviteter, jämfört med 641 året innan. Minskningen beror troligtvis på att flera ledande personer valt att överge sitt politiska engagemang.

Som tidigare år är propagandaspridningen den överlägset vanligaste formen av aktivitet. 80 procent av aktiviteterna består av flygbladsutdelningar, uppklistrade klistermärken eller andra sätt att visuellt ta plats i gatumiljön eller sprida sin propaganda.

 

 nmr borlange
1 maj 2015 arrangerade Nordiska motståndsrörelsen en demonstration i Borlänge. Totalt samlades drygt 330 nazister. Flera motdemonstranter, bland andra Tess Asplund var på plats för att protestera mot marschen.

 

Nordiska motståndsrörelse dominerar

Den främsta förklaringen till ökningen är Nordiska motståndsrörelsen. Organisationen har på senare år tagit rollen som den ledande nazistorganisationen i Sverige. När storsatsande Svenskarnas parti floppade i valet 2014 - partiet vann inte ett enda mandat - uppstod ett utrymme för en ny organisation med ambitionen att vara rikstäckande. Det blev Nordiska motståndsrörelsen. Organisationen har på bara några år mångdubblat antalet aktiviteter. Under 2016 genomförde organisationen 2759 aktiviteter, fler än vad hela den rasideologiska miljön åstadkom tillsammans året innan.

Omvandlingen beror i första hand på att organisationen lyckats suga upp en del av de aktivister som tidigare var aktiva i Svenskarnas parti. Organisationen har också öppnat upp sig för en bredare krets av anhängare och antalet aktivister har vuxit. Allt tyder på att organisationen lockar fler anhängare och dessutom lyckas att radikalisera dem.

Nordiska motståndsrörelsen dominans blir också möjlig tack vare att miljön i sin helhet undvikit interna konflikter. Sedan Svenskarnas partis kollaps efter valet 2014 har den rasideologiska miljön fragmenterats. Grupperna har blivit fler. Och de kompletterar varandra. Nordiska motståndsrörelsen är ohotad som den stora rasideologiska organisationen med stort o. Vid sidan av dem finns konsertverksamhet, organisationskonsulter, opinionsbildande sajter, ett vildmarksförbund, tankesmedjor och en rad andra koncept.

 nmr demo stockholm
Den 12 november 2016 arrangerade Nordiska motståndsrörelsen en manifestation i centrala Stockholm. Runt 600 personer deltog i den stökiga demonstrationen. Totalt omhändertogs ett 50-tal personer av polis, bland dem fanns både NMR-aktivister och motdemonstranter.

Asymmetrisk organisering

Endast två grupper, utöver NMR, genomförde över 100 aktiviteter under 2016. Den nyfascistiskt inspirerade gruppen Nordisk Ungdom är främst aktiva i Stockholm. Under 2016 kunde vi notera totalt 113 aktiviteter. En minskning jämfört med året innan, och en dryg halvering jämfört med 2104.

Den andra gruppen med över 100 aktiviteter är Motgift. Under 2016 noterade vi 155 aktiviteter. Motgift är ingen organisation i traditionell mening. Konceptet startades 2012 som en del av Svenskarnas partis propagandaapparat under namnet Radio framåt. Med tiden blev den oberoende och bytte namn till Motgift. Idag sänder Motgift nätradio, producerar videos, flygblad och opinionsbildande texter. Dessutom är de tätt sammankopplade till stiftelsen Europa Terra Nostra. Stiftelsen är en del av den paneuropeiska högerextrema partisammanslutningen Alliansen för fred och Frihet, APF, som finansierats genom EU-medel.

Motgift förespråkar vad de kallar asymmetrisk organisering. Till skillnad från Nordiska motståndsrörelsens hierarkiska organisationsbygge fantiserar de om en autonom resning från mindre sociala kluster av nationalister runt om i landet. Motgift har blivit hub för den här typen av mindre organisationsbunden aktivism. På sajtens forum postar aktivister bilder på när de satt upp klistermärken, delat ut tidningar eller flygblad med en rad olika avsändare. Vi har valt att koppla aktiviteterna till Motgift eftersom de illustrerar den strategi som Motgift förespråkar.

Utöver de grupper som omfattas av sammanställningen finns också ett växande utbud av nätbaserade aktörer. Många gånger sammanfaller nätaktivismen också med gatuaktivismen. Memes som sprids i sociala medier förvandlas till klistermärken som klistras på lyktstolpar. Personer som hängs ut och trakasseras får också hembesök av aktivister.

Medborgargarden - den nya trenden 


Den kanske tydligaste trenden under 2016 var ökningen av sociala aktioner. I vår data ryms de inom kategorin manifestationer, även om de i sin form och strategi avviker från traditionella samlingar med fanor och strikta led.

 soldiers of oden
I spåren av debatten om sexuella trakasserier kopplat till invandring växte flera medborgargarden fram. Även den rasideologiska miljön hakade på trenden.

De uppmärksammade våldtäkterna i Köln på nyårsnatten 2015/2016 orsakade en intensiv debatt om sexuella trakasserier kopplat till invandring. Ur debatten växte bland annat medborgargardet Soldiers of Odin fram. De ingår inte i vår sammanställning. Även om flera av de lokala grupperna har visat sig hysa nazistiska sympatier, slagit sig fria och tagit ett kliv in i den rasideologiska miljön. Men utvecklingen inspirerade även den rasideologiska miljön. Nordiska motståndsrörelsen agerade under året både nattvandrare och badvakter. Nordisk ungdom har deltagit vid matutdelningar till hemlösa i Stockholm, ett initiativ som började som en protest mot att hemlösa "svenskar" förbisågs i debatten om tiggande EU-migranter. Strategin är att kliva in i samhället som en välgörare, och ersättare till en frånvarande stat. Den är inte ny och har använts inom miljön i många år. Men 2016 var året då den för första gången på allvar gick att tillämpa och vinna anhängare med.
Trenden visar tydligt att även den mest radikala delen av extremhögern är lyhörd för tongångarna i den allmänna debatten.

I förra årets sammanställning noterade vi en radikalisering i den rasideologiska retoriken. Flera grupper hyllade eller tog politiskt våld i försvar. I slutet av 2016 visade det sig att retoriken kan ha haft praktiska konsekvenser. I december inleddes en serie bombdåd som nu flera personer med koppling till Nordiska motståndsrörelsen är misstänkta för. Hyllandet och legitimerandet av politiskt våld är fortfarande utbrett i de sociala medier som är knutna till den rasideologiska miljön.

LÄS MER:
Hatets politik - Expo årssammanställning 2015