Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det tog ett tag för Sverigedemokraterna att lära sig att spela korten rätt. Sverigedemokraterna har nu lanserat sin nya strategi för att få till samtal med de andra partierna. De kallar den samsynsbudget. Partiet sträcker ut handen till oppositionen och erbjuder dem sitt stöd, om man bara röstar igenom sin politik.

Den senaste veckan har dessutom Sverigedemokraterna, för att exemplifiera sin strategi, stöttat oppositionen i en rad symboltunga frågor.

Resultatet är tydligt. Riksdagen gungar. Det talas till och med om nyval. Frågorna är många. Hur ska Socialdemokraterna agera? Hur ska Alliansen göra? Ska man bjuda in Sverigedemokraterna till samtal eller inte?

Det är svår situation för de andra partierna, speciellt när man är medveten om att Sverigedemokraterna står för en fundamentalt annorlunda människosyn. Oavsett hur partierna väljer att agera är det onekligen intressant att notera hur Sverigedemokraterna helt och hållet har befriats från ansvarsfrågan.

Det finns flera förklaringar till det. För det första beror det givetvis på partiets strategi. Sverigedemokraterna lägger ansvaret i händerna på de andra partierna. Partiet kan förvisso hävda att de inte har något annat val med tanke på den sits det sitter i. Men beskrivningen av det politiska slagfältet understöds också av de andra partiernas ständiga försök att klistra fast Sverigedemokraterna vid sina motståndare. Man konstaterar Sverigedemokraternas ställningstaganden men ifrågasätter det block partiet stödjer. Samtidigt låter sig politiska kommentatorer imponeras av Sverigedemokraternas strategi, utan att ifrågasätta den.

Det är märkligt. För det finns anledning att ifrågasätta hur ansvarstagande partiet egentligen är. Ena dagen presenterar man sin nya strategi, en inbjudan till samsynsbudget med oppositionen. Nästa dag twittrar Jimmie Åkesson en inbjudan till samtal med regeringen. Ena dagen framställer sig Sverigedemokraterna som oppositionens potentiella stödtrupper medan man i själva verket i de flesta fall röstar på Alliansens förslag. Ena dagen vill man ha samarbete. Andra dagen talar man om riksdagspolitiker som extremister och svenskfientliga.

Det är som sagt många frågetecken just nu. Men inget av dem är kopplat till vad Sverigedemokraterna gör. Vad vill egentligen Sverigedemokraterna? Vilka frågor är man beredda att tumma på i ett eventuellt samtal med någon av parterna? Och den kanske mest centrala frågan av dem alla; Spelar Sverigedemokraterna bara ett cyniskt spel i syfta att få uppmärksamhet, med risk att driva Sverige mot nyval i ekonomiskt osäkra tider. Hur ansvarsfullt är det?

Frågan handlar inte vem som är mest oansvarig. Den handlar om varför ingen ens tycks tänka tanken på att ställa SD mot väggen.

Sverigedemokraterna sitter i riksdagen. Partiet vill bli taget på allvar. Det är dags att göra det.