Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I november 2008 ombildades Nationalsocialistisk front till Folkfronten. 2009 bytte organisationen namn till Svenskarnas parti (SvP). Sedan dess har partiet vunnit ett kommunalt mandat i valet 2010 och vuxit till att bli den dominerande svenska nazistorganisationen.

Expo har gått igenom Svenskarnas partis program, läst tidningen Framåt, webbtidningen Realisten och lyssnat på partiets poddradiosändingar för att se hur partiet förhåller sig till den nationalsocialistiska ideologin och dess fundament – antidemokrati, antisemitism och rasideologi. Vi har även granskat hur partiet förhåller sig till den nazistiska historien.

Demokrati och våld

I partiprogrammets fjärde punkt slås fast att SvP inte förespråkar demokrati. Man menar att dagens statsskick är ett "experiment som varat i ungefär ett sekel" som fått ett negativt resultat och präglas av ansvarslöshet, egoism och folksplittring.

Partiet tar heller inte avstånd från våld. I Radio Framåt talar några av partiets mest framträdande profiler återkommande om det våldsamma grekiska nazistpartiet Gyllene Grynings framgångar som något inspirerande.

Svenskarnas partis partiledare Stefan Jacobsson har försvarat den amerikanska terrorgruppen The Order, vars medlemmar gjort sig skyldiga till mord på judar och politiska motståndare.

I partiets webbradio förklarade han nyligen att han står fast vid sitt stöd till gruppen som "offrade sina liv för att rädda den vita rasen i USA". Jacobsson beskrev de dömda terroristerna med stor beundran:

"En sådan brinnande kraft, en sådan glöd och en sådan passion som dessa människor visade går inte att ta miste på. Den var äkta, den var ärlig. De hade ett ordentligt uppsåt."

I sitt tal vid Salemmarschen 2008 sa Jacobsson att "det är vår tid att resa vapen mot mångkulturen och jaga ut den ur Sverige!"

Historiska band

SvP beskriver i partiprogrammet sin vision för Sverige som ett "etniskt homogent livsrum". Termen livsrum (Lebensraum) var en central del av Adolf Hitlers partiideologi. Begreppet förenade imperialistisk expansion med tanken på den påstådda ariska rasens överlägsenhet. Expansionismen syns inte i SvP:s retorik, men idén om ett territoriellt område, rensat på människor av fel "ras", är densamma.

Magnus Söderman gick med i Svenskarnas parti 2012, ett par år tidigare var han Svenska motståndsrörelsens ideolog. På sin Facebook-sida skriver han att "Adolf Hitler var en vis, klok och stor man och ett föredöme. Han hade ett stort hjärta, han var god och medkännande, han ville vår ras bästa." Hitlers parti är en viktig inspirationskälla, skriver Söderman vidare, men framhåller att svenskarna måste skapa sin egen nationalistiska politik för det svenska folket. Idag är Söderman redaktör för partiets tidning Framåt.

Återkommande i partiets propaganda är den beundran företrädarna uttrycker över nyckelpersoner från den svenska nationalsocialismens historia och från Hitlers tyska nazistparti. Hjärtliga berättelser om Joseph Goebbels och hyllningar av NSDAP-martyren Horst Wessel är exempel i mängden.

På partiets nyhetssajt Realisten ligger arkivet från Nationalsocialistisk fronts tidning Den Svenske Nationalsocialisten kvar. Sajten innefattar en rad hyllningar till nazistiska ledare och ideologer som Rudolf Hess och Alfred Rosenberg. SvP:s webbutik Arminius saluför litteratur i samma anda. Där säljs även vit makt-musik.

Bespottat ord

Men sedan namnbytet 2008 kallar sig inte längre partiet för nationalsocialistiskt, utan enbart för nationalistiskt. Förändringen är också något som diskuterats inom rörelsen.

Vid en minnesstund för Gösta Hallberg-Cuula (under 30-talet propagandachef för Nationalsocialistiska arbetarepartiet, omkom vid Finska vinterkriget) anordnades ett möte där den tidigare partiledaren för Nordiska rikspartiet, Vera Oredsson, deltog. Hon beskrev full av nostalgi sin uppväxt i Nazityskland.

Oredsson fick en fråga från en av åhörarna: "Anser du att man som nationalsocialist sviker själva ideologin om man slutar använda själva begreppet nationalsocialist?" Oredsson svar var talande: "Ja på sätt och vis. Nationalsocialismen är grundordet men nationalsocialismen har blivit ett sådant bespottat och förljuget ord att man kallar sig nationell."

Konspirationsteorier

I partiprogrammet nämns inte judar men följer man partiets artiklar, litteratur, tal och radioprogram blir det tydligt vad som avses när man i punkt två i partiprogrammet skriver att "inga ickesvenskar skall tillåtas att inifrån Sverige sitta på så betydande poster att de kan propagera utifrån en främmande etnisk lojalitet". Det handlar om myten om den världsjudiska konspirationen.

I SvP:s webbradiosändingar är antisemitismen tydligt uttalad och ofta förekommande. SvP:s företrädare hävdar att världsekonomin styrs av judar som iscensatt finanskrisen för att sko sig själva. Partiets senaste kampanj Pengarna åt folket sprider just det budskapet med hjälp av banners med Davidsstjänor. Judarna beskrivs som "en rovgirig stam" som "styr dagens värld" och anklagas för att ha legat bakom båda världskrigen och "förintelsekulten". I program efter program anklagas judarna för att styra media och vara "drivande bakom mångkulturalismen", i syfte att blanda alla världens folk.

Rasideologi

Rasideologin finns tydligt redan i partiprogrammets första punkt där man slår fast att "endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare". Partiets företrädare talar om blod och jord, ett centralt nazistiskt begrepp som härstammar ur Völkischrörelsen, som den tyska nationalsocialismen växte fram ur. Idén förklaras på partiets hemsida:

"Vi svenskar består i förlängningen av en mängd stammar som har slagit sig samman. I grund och botten är vi exakt samma människor som för tusen år sedan brukade samma jord. Det är samma gener och samma blod."

Under en utbildningsdag arrangerad av SvP:s Värmlandsavdelning inför nationaldagsfirandet 2011 slog dåvarande partiledaren Daniel Höglund fast "att kärnan i nationalismen är det biologiska". Han har också lyft fram DNA-tester som ett sätt att utröna om någon är svensk eller inte.

I Radio Framåt beklagar man utvecklingen i Sydafrika och USA. Apartheid är idealet och separationen mellan svarta och vita i USA fram till medborgarrättsrörelsens framgångar var också bra om än inte tillräckligt långtgående: "Separationen ska vara total och på en landsomfattande nivå". I ett annat sammanhang beklagas avskaffandet av slaveriet.

Svenskarnas partis rasideologiska grundsyn beskrevs nyligen i en diskussion på Facebook om judar eller muslimer är det största problemet. NSF:s tidigare propagandachef, Realisten-skribenten Björn Björkqvist, förklarade att man inte behöver välja.

"Vi ska vare sig ha araber, afrikaner eller judar i Sverige. Oavsett om de tillhör islam, kristendom eller judendom."

Artikeln är hämtad från Expo #1-2013

Ämnen i artikeln