Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Blodcentralen i Södertälje hotas av nedläggning. Med anledning av det har Tillsammans för Södertälje inlett kampanjen "Allas blod är lika rött".

– Det handlar om sammanhållning. Att ge blod visar att sammanhållning är det enda alternativet för både ett lokalsamhälle men också för enskilda människor, säger Persdotter.

Måndag till torsdag. De dagarna som blodcentralen håller öppet kommer aktiva i Tillsammans Södertälje att dela ut flyers med uppmaningar till människor att donera blod och samtidigt manifestera för allas lika värde.

– Allas blod är lika rött. Det är något vi delar och någon gång i livet kommer alla behöva blod från en annan människa.

Johanna Persdotter berättar att Tillsammans för Södertälje är ett nätverk med flera aktörer som verkar för gemenskap och sammanhållning. I nätverket ingår bland annat fotbollsklubben Assyriska, studieförbund, Röda korset och Svenska kyrkan. Tillsammans för Södertälje är anslutna till Stiftelsen Expos plattform för att erbjuda lokala antirasistiska grupper verktyg, kunskap och inspiration för hur man kan ta fighten för sammanhållning i sitt lokalsamhälle, mot rasism och högerextremism.