Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I en debattartikel i DN den 25 oktober skriver Jan Samuelsson att judehat bland muslimer inte bara är förståeligt med bakgrund av situationen i Mellanöstern utan också ”rimligt och befogat”.
Enligt anmälarna är syftet med artikeln att hetsa mot personer av judiskt ursprung.

Justitiekanslern har i en första behandling av ärendena valt att inte utreda anmälningarna vidare med motiveringen att artikeln är ett inslag i debatten om situationen i Mellanöstern.
- Den anmälda artikeln innehåller inte uttalanden som går utöver vad som är tillåtet att uttrycka inom ramen för tryckfrihetsförordningens regler, säger Kirsi Laakso Utvik, handläggare på Justitiekanslern.

I ett svar till Samuelsson skriver 43 kända svenskar på DN-debatt att det är ”första gången efter andra världskriget som en ledande svensk tidning väljer att trycka en artikel, som utan omskrivningar påstår att hat mot judar är rättfärdigt”.

Jan Samuelsson själv säger till Expo att det rör sig om ”rent trams” och om en kampanj från den ”pro-israeliska lobbyn”.