Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De flesta länder i Europa har under det senaste året tillämpat mer eller mindre rigorösa krav på vaccinpass. Allt för att kunna öppna upp samhället, och för att de som vaccinerat sig ska få leva ett normalt liv.

I Frankrike klubbades förra helgen en lag som avkräver vaccinbevis från den som vill gå på exempelvis restaurang eller bio. Om du inte har vaccinerat dig krävs ett färskt negativt covidtest.

Så långt har inte den svenska regeringen gått. I Sverige krävs vaccinationsbevis för arrangemang för mer än 50 personer.

Den svenska pandemihanteringen har till stora delar präglats av politisk borgfred. Men sedan en tid tillbaka har tonläget förändrats.

Restriktionerna som presenterades i december för att möta den ökade smittspridningen fick ovanligt mycket kritik. Stora delar av oppositionen menade att åtgärderna var för omfattande. En majoritet i riksdagen vill inte förlänga pandemilagen i fyra månader, som regeringen föreslagit. Så hur gör man då för att öppna upp samhället utan att riskera en för stor smittspridning? Lösningen är att utöka kraven på vaccinpass – pandemipolitikens nya polariserande fråga.

Moderaterna vill se krav på vaccinpass ”i stort sett överallt där det finns risk att smittan sprids”.

Vänsterpartiet är det enda parti som tydligt markerat mot vaccinpassen.

Protester mot vaccinpass 

Frågan om vaccinpass har politisk sprängkraft och de långtgående kraven på att kunna uppvisa ett vaccinationsbevis har väckt starka reaktioner runt om i Europa. I många fall drivs mobiliseringen av de vaccinmotståndare som tidigt under pandemin kritiserade nedstängningarna. Vaccinpassen har blivit deras nya profilfråga. Nu kommer protestvågen till i Sverige.

I helgen planeras två demonstrationer, i Göteborg och Stockholm. Protesterna i huvudstaden går under parollen #nejtillvaccinpass.

Precis som i stora delar av Europa leds protesten av samma konspirationsteoretiska grupper som tidigare protesterat mot vaccin och restriktioner. Tidigare demonstrationer mot den svenska pandemihanteringen har samlat få deltagare, jämfört med hur det sett ut i exempelvis Tyskland, Frankrike eller Storbritannien. Det är kanske inte så konstigt. Sverige har stuckit ut som ett av de länder med mildast restriktioner. Under början av pandemin uppstod till och med någon form av patriotisk samling runt Folkhälsomyndighetens strategi. Den kritik som fanns att politiskt exploatera handlade snarare om att åtgärderna mot smittan inte var tillräckliga.

Stockholm september 2021.
Stockholm september 2021. Foto: Expo

Men den här gången har rörelsen momentum.

Det finns tre skäl.

För det första har de svenska kraven på vaccinpass väckt ilska och irritation långt utanför de konspirationsteoretiska nätverkens vanliga räckvidd.  Nu finns det möjlighet att locka in vanligt folk i leden som vill visa sitt missnöje med vad man anser vara orättvisa regler. En del av dem är ovaccinerade, andra vänder sig emot inskränkningen och är av principskäl emot att dela upp befolkningen i två så tydliga lag.

Det andra är att den svenska extremhögern nu till slut hittat en gemensam och politiskt gångbar position. Som vi på Expo kunnat visa tidigare så har det varit svårt för ytterhögern att hitta en gemensam hållning till pandemin och hur den ska hanteras. Men under de senaste månaderna har alla grupper inom den mer radikala delen av ytterhögern tydligt tagit ställning mot vaccinpassen.

För det tredje har banden mellan den konspirationistiska miljön och extremhögern stärkts.

LÄS MER OM ANTISEMITISMEN I CORONAPROTESETERNA

En brokig skara som enas

I mars 2021 organiserade Frihetsrörelsen en demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm. Redan då fanns ett intresse från högerextremister. Inför samlingen skrev en NMR-aktivist ett inlägg i arrangörernas grupp på sociala mediaplattformen Telegram:

”demokrati är ett system där JUDISK makt äger och styr” och att ”JUDE-makten och demokratin måste krossas och ersättas med nationalsocialismen som betyder FOLKGEMENSKAP!”

Filip Sjöström, den ledande organisatören bakom demonstrationen, kommenterade uppskattande:

”Tack Anders. Ordet demokrati tål att diskuteras. Vi ska skapa någonting nytt och bättre”.

Sedan dess har Frihetsrörelsen och den svenska extremhögern flutit samman. Organisationen är i praktiken sammanflätad med Nätverket, som är den högerextrema grupp som har mest gemensamt med den mer renodlat konspirationsteoretiska miljön.

Inför lördagens demonstration visar Expos genomgång att så gott som alla tongivande högerextrema grupper och debattörer gör reklam för och planerar att delta.

Utöver det kommer, också precis som tidigare, personer från huliganfirmor att vara på plats.

Det är en brokig skara. De framställer sig gärna som frihetskämpar och försvarare av mänskliga rättigheter. Men i botten av deras resonemang finns en föreställning om att pandemin i själva verket är skapad för att kunna utöka kontrollen av medborgarna. Vilka som ligger bakom denna plan och vad motivet är beror på vem du frågar.

Nazisterna kommer att ha sitt svar – för dem är det alltid judarna. Andra föreställer sig dolda maktsfärer med onda avsikter och kapacitet att kontrollera världen. Tillsammans tycker de sig ha sett igenom dimridåerna och ”vaknat” upp ur den dolda maktens tyranni. Vaccinpassen, menar de, är bara ett led i försöket att kontrollera hela världens befolkning.

Att det alltså finns olika syn på vaccinpassens vara eller icke vara, det struntar de i. Det passar inte in i deras världsbild. Eller det faktum att pandemilagen nu alltså inte kommer att förlängas som regeringen vill. Hur förklarar de det?

Det gör de inte.

För en konspirationsteoretiker bemödar sig aldrig att förhålla sig till den fakta som talar emot konspirationsteorin.

Sida vid sida med nazister

Det kan finnas en massa skäl att vara kritisk till att vi ska behöva visa upp vaccinationsbevis. Men den som ansluter till demonstrationen under parollen #nejtillvaccinpass på lördag kommer att gå sida vid sida med nazister och andra högerextremister.

De kommer att höra tal av personer som vill att de ska sluta tro på media, myndigheter och det etablerade samhället. De kommer att bjudas in till en rörelse som säger sig stå för kärlek, men som exploaterar rädsla och oro. Som säger sig stå för frihet men gör gemensam sak med antidemokrater. Som säger sig stå för sanning, men lever sitt liv i en fantasivärld. Som säger sig stå för fred, men som odlar terrorism och våld.

Det finns bättre sällskap för den som vill visa sitt missnöje med vaccinpass.

Daniel Poohl är VD på Expo.