Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De bär judestjärnor på sina demonstrationer och sprider propaganda om att restriktioner, vaccinpass och deras egen situation är att jämföra med nazisternas förföljelse av judar. Sedan pandemin bröt ut har deltagare i de konspirationstroende coronaprotesterna relativiserat Förintelsen och den nazistiska regimens brott.

”Vi bevittnar nazismens återkomst, men den här gången i hela västvärlden. Österrike, Tyskland och Italien har eliminerat medborgerliga friheter mer grundligt än vad Hitler och Mussolini uppnådde” kan man till exempel läsa på den största konspirationssajten Vaken.

Demonstration i Malmö 210320.
Demonstration i Malmö den 20 mars förra året. Foto: Jesper Klemedsson

Mikael Nilsson, docent i historia, författare och expert på nationalsocialism, menar att de här inslagen är att betrakta som en form av förintelseförnekande eftersom det så tydligt relativiserar mördandet, lidandet och förtrycket som judarna utsattes för av nazismregimen. Han ser det som en skymf mot Förintelsens offer.

– Narcissismen och självömkandet som vi ser i den här rörelsen är nästan ofattbar. Judarna förföljdes på grund av idéer om ”ras”, alltså något som de inte kunde påverka. Att vara ovaccinerad är ett fritt val, säger han.

Mikael Nilsson
Mikael Nilsson. Foto: Privat

Bär judestjärnor

Folk inom miljön jämför staten med naziststyret och sig själva med offren, judarna. Ett vanligt inslag i demonstrationerna har varit att deltagarna bär så kallade judestjärnor – en gul davidsstjärna som nazisterna tvingade judarna att bära så att de skulle kunna identifieras.

– Det är det här som jag finner så otroligt motbjudande, när man gör den här jämförelsen där man framställer sig som judarna då. Man väljer att ta den här rollen. Man väljer att ta på sig den gula stjärnan. Och så bär man den med stolthet. Det är ju verkligen att relativisera det lidande som judarna utsatts för. Precis som om judarna förföljdes för sina åsikter. Judarna hade inga val, säger Mikael Nilsson.

Han menar att de använder den här propagandan för att kunna koppla dagens situation och sig själva till något hemskt ur historien och framhäver att det håller på att hända igen. Men han påpekar att det är en jämförelse som helt saknar beröringspunkter.

Propaganda som sprids på nätet.
Propaganda som sprids på sociala medier, där staters strategier kring coronapandemin likställs med nazisternas förföljelse av judar. Foto: Kollage Expo

– Man jämför vaccinpass och restriktioner med nazisternas förföljelse av judarna. Men judarna fick sina ägodelar beslagtagna, fängslades, trakasserades och mördades, just för att de var judar. Det är obscent att jämföra det med vaccinpass och dessutom fel att hävda att man själv är förföljd.

Mikael Nilsson hänvisar till den amerikanska förintelsehistorikern och författaren Deborah Lipstadt som menar att man kan definiera sådana här jämförelser som en ”mild” form av förintelseförnekelse, eftersom det relativiserar Förintelsen och det lidande som judarna utsattes för under Hitlerregimen. Den mer hårdföra linjen är de som helt förnekar Förintelsens existens.

– Det är en extrem ohederlighet, lögn och desinformation som görs i de här jämförelserna, säger han.

Demonstration i Malmö december 2021.
Demonstration i Malmö december 2021. Foto: Expo

Nürnbergkonventionen

Återkommande i den här miljön är referenser till Nürnberg-principerna mot medicinsk experimentering där coronavaccinet jämförs med de brottsliga experiment som naziläkare utförde.

I Nazityskland bedrev staten vidriga och ofta bisarra experiment på bland annat judar och romer – ofta ledde de till döden. I samband med rättegångarna i Nürnberg efter andra världskrigets slut, där ledande nazister åtalades för krigsförbrytelser, formulerade domarna en första offentlig kod för medicinsk forskning. Den så kallade Nürnbergkodexen, eller Nürnbergkonventionen, som presenterades 1947. Den innehåller principer för experiment som involverar människor.

Stockholm september 2021.
Stockholm september 2021.  Foto: Expo

I konventionen, som består av tio punkter, fastslogs bland annat att frivillighetsprincipen för deltagande i medicinska experiment alltid måste säkerställas, att samtycke krävs och att riskerna för försökspersoner ska minimeras. Dessutom framhölls det att varje deltagare har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande.

Ingen stat har gjort Nürnbergkodexen till lag, och det är inte en konvention i vanlig mening i och med att inga stater ratificerat den. Därmed kan ingen ställas till svars utifrån den. Men den så kallade Helsingforsdeklarationen, som antogs 1964 och som innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning, inspirerades av delar av Nürnbergkodexen. Inte heller Helsingforsdeklarationen är juridiskt bindande, men den har haft stor inverkan på nationell lagstiftning.

Att åberopa Nürnbergkodexen handlar alltså snarare om att försöka leda mottagarens tankar till att staten begår likande övergrepp som de som skedde under Naziregimen.

– Det ingår i en kontext av liknande jämförelser, där de vill att mottagarens tankar ska gå till förföljelsen av judarna. De vill visa att det är åt det hållet som samhället är på väg. Tar vi den här liknelsen på allvar så handlar det ju om att de vill ställa ansvariga till svars. Det här är en retorik som kan leda till att människor får för sig att ta saken i egna händer och kan i värsta fall leda till våld, säger Mikael Nilsson.

Malmö december 2021. Deltagare bär ett hakkors av vaccinsprutor.
Malmö december 2021. Deltagare bär ett hakkors av vaccinsprutor. Foto: Expo

Coronapass jämförs med apartheid

En annan jämförelse som är återkommande inom miljön är att man liknar dagens situation och så kallade vaccinationspass med apartheid – det rasistiska och separatistiska system som tidigare rådde i Sydafrika.  

– Man gör samma sak här. Man tar en historisk händelse och jämför den med något helt annat, trots att de saknar gemensamma karaktäristika och drag. Det är en absurd jämförelse, som att säga att toaletter för herrar och damer är apartheid, säger Mikael Nilsson.

September 2021 i Stockholm, Kungsträdgården.
September 2021 i Stockholm, Kungsträdgården. Foto: Expo

Enligt Mikael Nilsson så väljer man att bedriva propaganda med hänvisning till Förintelsen och apartheid på grund av de här händelserna har så starka signalvärden i vår kultur. Han menar att det finns en risk att de här föreställningarna får fäste och kan leda till något som historiker, lärare och andra tvingas debattera och bemöta.

Men judarna ses inte bara som offer inom den konspirationstroende miljön. I samma sammanhang sprids också den konspirationsteoretiska idén om en judisk makt med en dold agenda som anses vara drivande i en global process, där corona, vaccin och restriktioner används som medel för att skapa sig kontroll över befolkningen.