Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I samband med presentationen av Vitboken över övergrepp och kränkningar av romer hade Diana Nyman som ingick i referensgruppen bokats in av regeringskansliet på hotell Sheraton i Stockholm.

När Nyman skulle äta frukost på hotellet stoppades hon av personal. Hon tvingades lämna frukostmatsalen och trots att hon kunde visa att hon var gäst fick hon inte äta sin frukost med de andra gästerna. Istället anvisade personalen henne en plats i lobbyn.

Diana Nyman anmälde hotellet till DO och Integrationsminister Erik Ullenhag fördömde hotellets agerande och sa att regeringskansliet skulle se över affärsförbindelserna med Sheraton.

Kammarkollegiet som ansvarar för regeringskansliets avtal har senare beslutat att fortsätta anlita Sheraton. Expo Idag har visat att antidiskrimineringsklausulen i det avtal som staten har med Sheraton är så tandlös att det är nästintill omöjligt att säga upp ett avtal på grund av diskriminering.

Anna Ekberg, enhetschef för enheten för Upphandlings- och avtalsjuridik vid avdelningen Statens Inköpscentral på Kammarkollegiet menar dock att om Sheraton döms för diskriminering skulle det kunna vara ett skäl att säga upp avtalet med Sheraton.

DO har nu inlett en utredning mot Sheraton.

Ämnen i artikeln