Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

EDL (English Defence League) höll i lördags en demonstration i Leeds där islam bland annat pekades ut som ett hot mot yttrandefriheten. Efter demonstationen fick journalister som bevakade händelsen hot via mejl.
– Det är ironiskt att EDL hävdar att de protesterar "fredligt" mot muslimsk extremism. Men på lördagskvällen, efter att jag återvänt från bevakningen av Leeds-protestera, så får jag ett hotfullt mejl från en av de walesiska och engelska arrangörerna med titeln "fatwa", säger journalisten Jason N. Parkinson i ett uttalande.
Även fotografen och den granskande journalisten Marc Vallée mottog hot efter lördagens demonstration.

Kräver insatser

NUJ:s generalsekreterare Jeremy Dear går nu ut och kräver hårdföra och brådskande åtgärder till följd av våldet och dödshoten riktade mot journalister som bevakar högerextrema demonstrationer. Professionella journalister har lämnat in rapporter till NUJ där de berättar om såväl fysiskt våld som hot i samband med att de bevakat högerextrema manifestationer. Fackförbundet kommer polisanmäla händelserna.
Jeremy Dear menar att hoten är ett försök att stoppa journalister från att bevaka och granska högerextrema demonstrationer.
– Polisen måste agera nu innan en journalist dödas eller skadas allvarligt, säger han i ett uttalande.

Redwatch

På den engelska webbplatsen Redwatch publiceras bilder på motdemonstranter, men även journalister och politiker, som närvarat vid högerextrema demonstrationer – framför allt de som BNP anordnat. I vissa fall förekommer det även att personers namn, adress och telefonnummer skrivs ut.
– Vi borde vara fria att utföra vårt lagliga och nödvändiga arbete utan sådana hotelser, säger journalisten Marc Vallée.
Redwatch har kopplingar till flera nazistiska organisationer som Blood and honour och Combat 18.