Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag lämnade ansökan i juni 2015. Den fjärde mars i år hade jag den första asylutredningen. Jag har haft tre olika utredare och tror att ingen har satt sig in i mitt fall ordentligt. De har inte tagit hänsyn till mina personliga skäl utan bara behandlat ärendet generellt utifrån min nationalitet, säger Niko Ago till Expo.

SVT var först med att rapportera om Migrationsverket gett Niko Ago avslag på sin asylansökan. Myndigheten vill utvisa Ago till Albanien där han är medborgare, men inte bott de senaste 25 åren.

Ago har bott i Grekland där han arbetat som journalist. Han har skrivit i flera av landets större medier och han har bevakat det nazistiska partiet Gyllene gryning. Ett parti som just nu utreds för att vara en kriminell organisation och där ledarskiktet står åtalade. Partiet har kopplats till mord och attacker mot migranter och politiska motståndare.

En av partiets uttalade fiender är Niko Ago. Inför parlamentsvalet 2012 avslöjade han att Gyllene grynings näst högste ledare Ilias Kasidiaris varit inblandad i en brutal misshandel och ett rån. Efter avslöjandet började hoten hagla mot Niko Ago och hans familj.

–  Det kom en kaskad av hotelser. De lade ut uppgifter om vilken skola mina barn gick på. Det blev också tydligt att de följde mig, det lades ut på nätet vilka tider jag gick till och från jobbet. Jag blev tvungen att flytta, byta telefonnummer och jag fick en massa hotmejl. I ett av mejlen stod att "vi kommer att stycka din kropp i så många bitar att du kommer att kunna bäras av myror" och "om du inte håller käften så finns det en kalasjnikov som väntar på dig, har Ago tidigare berättat till Expo (3-2014).

Efter valet fick Niko Ago ett beslut om att han måste lämna Grekland. Han utvisades från landet med motiveringen att han år 2007, alltså fem år tidigare, inte hade uppfyllt de antal arbetsdagar som krävdes för uppehållstillstånd. De grekiska myndigheterna tog ingen hänsyn till att han varit sjuk, något som läkarintyg intygade.

Utvisningen från Grekland väckte protester med upprop och fördömanden från offentliga personer, politiska partier, grekiska och albanska medier och tusentals människor i Grekland. Ago tog sin tillflykt till Sverige. Här har han levt och studerat i cirka två år med hjälp från ett stipendium för hotade journalister.

Nu har Migrationsverket beslutat att utvisa Ago, hans sambo och två och ett halvt år gamla dotter till Albanien, ett land han inte har någon anknytning till. I Migrationsverkets beslut beskrivs hoten från nazistiska Gyllene gryning som "vaga".

– De kallar hoten vaga? Jag har lämnat in personliga och konkreta dödshot. Det är personer som öppet hotat mig med namn och adress. Det handlar inte om anonyma hot utan personer som sitter i Gyllene Grynings styrelse. Det finns personer som hotat mig på tv, jag hotas på Gyllene grynings hemsida, sociala medier, och tidningen, säger Ago.

– Jag lämnat hur många sidor som helst med bevis. Svenska PEN har skickat ett intyg om hotbilden mot mig, men även grekiska kommittén för mänskliga rättigheter har skrivit ett intyg att jag är utsatt för ett dödshot från nazisterna. Det grekiska journalistförbundet har också har skrivit intyg om hotbilden. Men Migrationsverket verkar inte ens ha läst dokumenten.

Migrationsverket har i sitt beslut fokuserat på att Niko Ago inte ska utvisas till Grekland utan till Albanien, men Ago menar att beslutet bygger på okunskap eftersom Gyllene Gryning också är aktiva med filialer i Albanien. Dessutom har hot riktats mot Ago från nazistpartiets avdelningar i Albanien.

– Det spelar ingen roll om man lever i Grekland eller Albanien när det kommer till Gyllene grynings kapacitet att fullfölja hoten mot mig. Jag har dessutom visat upp hot till Migrationsverket från Gyllene gryning-anhängare som bor i Albanien och också från albanska gränspolisen, säger han.

– Jag har fått dödshot att jag ska krossas som Jesus Kristus, att jag ska slaktas. Jag har förklarat för Migrationsverket att jag inte har ett liv att vänta i Grekland.  Jag kommer att dödas. Det man måste förstå är att samma sak gäller i Albanien. Gyllene gryning är starka även där. Gyllene gryning har kontor i södra Albanien.

I ett uttalande till SVT säger Migrationsverkets presstjänst:

"Niko har sökt asyl i Sverige och begärt skyddsstatus som flykting. Migrationsverket har bedömt att han saknar sådana skyddsskäl. Migrationsverket tar endast ställning till om internationellt skydd ska beviljas. Migrationsverket utreder inte närmare huruvida han sedan väljer att bo i Grekland, utan han utvisas till det land han är medborgare i."

Ämnen i artikeln