Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På väggar, reklampelare och andra platser i Strängnäs klottrades budskapet ”Nationalsocialistisk zon” och en webbadress tillhörande nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Händelsen skedde i september 2017 och enligt såväl vittnen som polis var det två personer som gick runt och sprejade.

Efter en kort polisjakt kunde en av personerna gripas. Det visade sig vara en 24-årig man som sedan tidigare är en känd aktivist i Nordiska motståndsrörelsen. Den andra personen kom undan och polisen har i efterhand inte kunnat fastställa någon identitet.

Vid gripandet fann polisen att 24-åringen hade färg på händer och kläder. Ett vittne kunde dessutom peka ut honom. Trots bevisningen förnekade mannen medverkan vid själva skadegörelsen och hävdade att han endast agerat vakt. En enig tingsrätt menade dock att det var ställt utom rimligt tvivel att 24-åringen klottrat det nazistiska budskapet.

Böter för sanering

Eskilstuna tingsrätt dömmer mannen för skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter. Han ska dessutom betala ett skadestånd till kommunen på 2 250 kr för omkostnaderna att ta bort klottret.  

24-åringen förekommer sedan tidigare i belastningsregistret. 2018 dömdes han för brott mot lagen om förbud beträffade knivar och andra farliga föremål. Vid två tillfällen har han dessutom fått böter för trafiköverträdelser.  

Hissade hakkorsfana

Mannen är även aktuellt i ett annat mål efter att han 2017 hissat en hakkorsflagga på Fristadstorget utanför Stadshuset i Eskilstuna. Även vid det tillfället var 24-åringen tillsammans med ytterligare en person som lyckades komma undan.

Hakkorsflaggan som hissades på Fristadstorget i Eskilstuna
Hakkorsflaggan som hissades på Fristadstorget i Eskilstuna. Foto: Polisen

Enligt tingsrätten var hakkorsflaggan framställd i tryckpress och därmed ett brott mot tryckfrihetsförordningen. Åklagaren kunde dock inte fastställa när flaggan tillverkats och i frågan om preskribering så menade rätten att det inte är tidpunkten för när hakkorsflaggan hissades som ska bedömas, utan när den trycktes eller lades ut för försäljning.

Utifrån det resonemanget friades mannen. Efter överklaganden från såväl åklagaren och försvaret till högre instanser, där bland annat beviskravet ifrågasatts, så är ärendet nu tillbaka i tingsrätten för ny förhandling.