Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Natten till den 20 april 2017, på Adolf Hitlers födelsedag, halade två maskerade personer ned en EU-flagga på Fristadstorget utanför stadshuset i Eskilstuna. Istället för EU-flaggan hissades en hakkorsflagga. 

Händelsen uppmärksammades av polisens länskommunikationscentral via övervakningskameror. Polis kunde gripa en av de maskerade personer, en 23-årig man. Den andra lyckades fly när polis anlände. 

23-åringen, som är aktivist i Nordiska motståndsrörelsen och har deltagit i nazistorganisationens demonstrationer, åtalades för tryckfrihetsmålet hets mot folkgrupp. Åklagare i målet är Justitiekanslern, JK.

Enligt tingsrätten är det fastställt att flaggan är framställd i tryckpress och därmed faller under ett eventuellt brott mot tryckfrihetsförordningen. 

Men i frågan om preskribering så menar rätten att det inte är tidpunkten för när hakkorsflaggan hissades som ska bedömas, utan när den tryckets eller lades ut för försäljning. 

Utifrån det resonemanget så ska det bevisas att flaggan trycktes eller började saluföras under det senaste året för att den ska kunna utgöra ett brott. 

Men omständigheterna runt tillverkningen av flaggan är okända och enligt tingsrätten har åklagaren därmed inte lyckats fastställa när flaggan tryckts och därför avvisas åtalet. 

Rätten skriver i sin dom:

"Mot bakgrund av det sagda kan det inte anses klartlagt att åtalspreskription inte har inträtt. JK har därför inte uppfyllt sin bevisbörda i det avseendet. Tingsrätten har mot den bakgrunden inte anledning att ta ställning till frågan om [23-åringen] ansvar som utspridare"

Tingsrätten gör bedömningen att beslaget av flaggan ska bestå tills domen vinner laga kraft. En överklagan till hovrätten ska ske senast den 13 mars. 

De senaste åren har hakkorsflaggor hissats i bland annat Forshaga, Vetlanda och Alvesta. 2014, 125 år efter Adolf Hitlers födelse, hissades flaggor runt om i landet den 20 april. Nordiska motståndsrörelsen lade upp bilder från händelserna på sin hemsida. Bilder som de uppgav kom från "tips".