Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Stephen Lennon, som i EDL-sammanhang brukar kalla sig Tommy Robinson, planerar att på en EDL-demonstration den 5 maj i Luton, meddela att han ansluter sig till BFP . Enligt Hope Not Hates uppgifter kommer Lennon att bli vice partiledare för BFP. Även stora delar av EDL:s ledarskap kommer sannolikt att ansluta sig till partiet.

Uppgifterna kommer från protokoll från BFP:s senaste styrelsemöte som Hope Not Hate har tagit del av. På mötet deltog Lennon och hans högra hand Kevin Carrol. EDL:s motkrav på BFP är att de i sitt partiprogram kräver ett Burka- Niqabförbud, att moskébyggen upphör, samt att kristna värderingar främjas och att invandringen stoppas.

Strax efter att Hope Not Hate publicerade uppgifterna om EDL:s planerade sammanslagning med BFP har flera av EDL:s aktivister kontaktat Hope Not Hate. Aktivisterna uppger att många divisioner motsätter sig en eventuell sammanslagning och att den kan innebära interna splittringar för organisationen.

En sammanslagning skulle förändra den högerextrema arenan i England och kan bli ett dråpslag för British National Party, BNP.

BFP bildades av en utbrytargrupp från BNP. Stephen Lennon är själv en gammal medlem i partiet. Nick Lowles på Hope Nate Hate befarar att BFP tillsammans med EDL kan få ett större stöd i England än det BNP har. Lennon har en högre medienärvaro och att hans antimuslimska budskap kan vara mer tilltalande för väljarna än BNP:s breda rasistiska plattform, menar Lowles. Ett annat hot som Nick Lowles ser är att BFP kan dra nytta EDL:s förmåga att mobilisera folk till demonstrationer, vilket i sin tur kan skapa spänningar i samhället.

Redan i november förra året uttryckte Stephen Lennon sympatier gentemot, BFP, men tillade att EDL även fortsättningsvis skulle vara en självständig organisation. Utspelet gjordes några veckor efter att Paul Weston blivit ordförande i BFP. Weston är en känd profil inom counterjihadrörelsen.