Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I helgen höll Sverigedemokraterna sina landsdagar i Västerås. En stor del av partiledaren Jimmie Åkessons tal var riktat mot Sveriges muslimer. Han sa bland annat att inga nya moskéer ska få byggas och att gamla kan komma att konfiskeras eller rivas. Lagstiftningen ska dessutom ses över för att kunna använda ”hemliga tvångsmedel” som dold avlyssning. Även andra synliga tecken på muslimskt trosutövande ska stoppas.

– Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort, sa han till partidelagaterna.

Han framhöll rätten att slippa ”pådyvlas islam” och tillade att den rättigheten står ”mycket högre än hitflyttade individers önskan om att göra om Sverige till Mellanöstern för att man ska få känna sig mer som hemma”.

Hyllningar och utvisningar

Expo har granskat reaktionerna på Jimmie Åkessons tal i fyra av de största SD-vänliga grupperna på Facebook. Samtliga av dem har fler än 10 000 medlemmar och alla har ett namn som visar att de stödjer partiet. Det handlar om mängder av inlägg och tusentals kommentarer.

I grupperna hyllas Jimmie Åkesson för sitt tal. Han kallas återkommande för ”landsfader” och framhålls som en önskvärd kommande statsminister.

Budskapet om att riva moskéer landar väl hos följarna, en betydande andel anser att samtliga moskéer ska rivas. Andra uppmanar att man till exempel ska hälla ut grisblod på områden där moskébyggen planeras.

Ett stort antal anser även att alla muslimer bör utvisas från Sverige och islam förbjudas. Flera användare menar att i Sverige är vi kristna och att samlevnad med islam inte är möjligt. ”Självklart skall det inte finnas moskéer i ett kristet land. Det bäddar för inbördeskrig”, skriver till exempel en användare.

Men islam ses som ett större problem än bara dess närvaro i Sverige. ”Den ska förintas från jordens yta”, skriver en person. Flera andra är inne på liknande tankegångar.

Sammantaget har de granskade facebookgrupperna fler än 50 000 medlemmar.  Kollage Expo

Uppmanar till våld och attacker

I sitt tal uppger Jimmie Åkesson att många moskéer i Sverige kan kopplas till radikalisering och våldsbejakande propaganda. Samtidigt förekommer sådan retorik bland hans egna följare och supportrar.

I samtliga av de granskade SD-vänliga Facebookgrupperna förekommer det uppmaningar till våldshandlingar och attacker mot moskéer. ”Gör som på 90-talet å bränn ner skiten” skriver exempelvis en användare och syftar på attackerna mot flyktingboendena som då skedde. ”Spräng bort skiten inga jävla moskéer i Sverige”, skriver en annan.

Vissa använder ett symbolspråk, till exempel att ”ogräset skall utrotas”, om muslimer eller inflikar saker som att ”Alfred Nobel uppfann dynamiten” apropå moskéer.

Inte i några av exemplen protesterar administratörer eller övriga användare i diskussionstrådarna mot den våldsbejakande retoriken.

Lyssna på Studio Expo:

Socialdemokratin och ”valboskap”

Åkesson uppgav i sitt tal att Socialdemokraterna är en del av den ”islamistiska rörelsen” i Sverige. Det ses som ett taktiskt drag från Socialdemokraternas sida – eftersom de behöver det röststödet för att kunna få makt.

Det är en idévärld som Åkessons supportrar är väl införstådda med. I grupperna kallas personer med muslimsk tro för ”valboskap” – ett epitet som syftar till att S driver på en ökad invandring, eller ”invadering” av muslimska invandrare mot att få deras röster. I grupperna skrivs att partiet slutit ett ”avtal med djävulen” och det socialdemokratiska partiet och dess företrädare framställs därför i grupperna för ”landsförrädare” som borde ställas till svars.

”Socialdemokraterna tappar röster och svartingarna försvinner”, skriver till exempel en användare. ”Tror du Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna vill bli av med sina guldklimpar?” frågar sig en annan.

Många ser islam och muslimer som ett hot mot deras egna liv och Sveriges framtid. Kollage Expo

Myter om muslimskt maktövertagande

Många i facebookgrupperna reagerar även på Åkesons tal med att ge uttryck för en oro att muslimer och islam håller på att ta över och i grunden förändra landet: ”barnbarnen kommer få leva med sharialagar …”, som en person uttrycker det.

Det är en utveckling som ett flertal användare ser som en del av en större plan, att det finns ”en dold agenda som går ut på att bana väg för ökad islamisering i Sverige” och att ”islams mål är att islamisera världen”.

I grupperna refereras det återkommande till ”Barcelonaavtalet”. Det är en idé om att EU 1995 slöt ett avtal med Arabvärlden som gav dem tillgång till Europa i utbyte mot olja och gas. Det är en förvanskning av ett avtal som bland annat syftade till att främja politisk stabilitet och ekonomisk utveckling i regionen runt medelhavet.

Konspirationsteorin är tätt sammanlänkad med myten om Eurabia, det vill säga idén att Europas makthavarna gett sitt samtycke, av ekonomiska intressen, att muslimer ska få ”kolonisera Europa”. En myt som bland annat den norske terroristen Anders Behring Breivik inspirerades av.