Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mötet hölls på grund av den våg av anti-romska protester som har spridit sig över Europa. I april tog kommissionen ett beslut om att införa en EU-strategi för romer, med fokus på att förbättra tillgången till bostäder, utbildning, sysselsättning och vård.

Men Europaparlamentet anser att kommissionen inte gjort tillräckligt. Polens statssekreterare för jämställdhetsfrågor Elzbieta Radziszewska säger att det är skamligt att tio miljoner romer i Europa lever isolerade och i extrem fattigdom. Hon uppger att kommissionen kommer att ge politiskt stöd till medlemsstaterna för att de ska fortsätta sitt arbete för romernas rättigheter, rapporterar Europaparlamentet i ett pressmeddelande.

Lívia Járóka, ungersk Kristdemokrat, som tidigare har utarbetat ett betänkande till Europaparlamentet om romernas situation i Europa sade "Att anta en strategi för romerna är bara början". Hon menar att det behövs ett avancerat program för att nå resultat.

Även Renate Weber, från det rumänska partiet Liberaler, uppmanar kommissionen att upprätthålla romernas grundläggande rättigheter och anser att den utvisning av romer som förekommer i flera medlemsländer är oacceptabel.

Mara Bizzotto, som är medlem i den europeiska politiska koalitionsgruppen "Europa för fred och demokrati "och tillhör det högerextrema partiet Lega-Nord kritiserar strategiarbetet. Hon menar att förslaget är hyckleri och undrar varför EU ska spendera pengar på romernas integration. Hon påstår att den romska befolkningen inte har någon önskan om att bli integrerade i samhället.

EU-länderna har till årsskiftet på sig att lägga fram nationella strategier om hur de ska uppnå målen. Efter det kommer kommissionen att utvärdera strategierna och rapportera resultatet till Europaparlamentet i början av nästa år.