Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Om EU-bidraget

  • För att kunna få bidrag från Europaparlamentet som ett europeiskt politiskt parti måste ett antal krav uppfyllas. För det första måste partiet ha ledamöter i antingen
    Europaparlamentet eller vara representerade på någon nivå nationellt i minst en fjärdedel av EU-länderna. Dessutom måste partiet i sitt program följa de principer EU vilar på, det vill säga frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Sedan 2004 har de europeiska politiska partierna möjlighet att söka finansiering från Europaparlamentet. Bidraget kan täcka upp till 85 procent av partiets utgifter. Bidraget får till exempel inte användas för att direkt eller indirekt finansiera ett nationellt parti.
    Källa: Europaparlamentet
Förra veckan rapporterade Expo Idag att det cirkulerar en petition i Europarlamentet för att få igång en granskning av partierna i AENM. Det för att utreda om partistödet till AENM på runt 2,5 miljoner kronor kan stoppas. Initiativtagarna anser att AENM bryter mot EU:s värderingar om alla människors lika värde.

För att få igång granskningen krävdes att 189 europaparlamentariker från tre partigrupper skrev på petitionen. Jeanette Perman som arbetar för Miljöpartiet i Bryssel bekräftar till Expo Idag att tillräckligt många nu skrivit på och att AENM kommer att granskas. Om utskottet, som får i uppdrag att granska om AENM bryter mot EU:s värderingar kommer fram till att så är fallet stoppas utbetalningen redan i år. Tidigare har Socialdemokraterna och Moderaterna uppgett till Expo Idag att deras europaparlamentariker skrivit på petitionen. Partierna har även uppmanat sina respektive partigrupper på europanivå att skriva på.

Den europeiska gröna gruppen hade ett möte på tisdagskvällen och på det beslutade de att officiellt stöda uppropet för att inleda en granskning av AENM.

Carl Schlyter, europaparlamentariker för Miljöpartiet säger att det var ett beslut som först diskuterades. Schlyter menar att det kan vara en farlig väg att gå när inte alla invalda partier behandlas lika och om regler ändras bara för att vissa typer av partier blir invalda i parlamentet. Han uttrycker även en oro för att högerextrema partier kan använda EU-granskningen för att spela på sin "offerroll".

– Jag var tveksam till att skriva på eftersom den här typen av organisationer älskar att få en offerställning. Jag tycker att det principiellt är fel att villkora pengar som man får för att man är invald i en politisk församling. Jag möter hellre hat med en öppen transparent dialog än fula trix bakom skrivbord. Men i det här fallet har vi ett regelverk, jag kanske inte är 100 procent nöjd med regelverket, men eftersom det finns ska det följas och då är det bra att det granskas att de följs, säger Schlyter till Expo Idag.

AENM ingår bland andra det brittiska partiet British National Party och ungerska Jobbik. Det paneuropeiska partiets ordförande är Bruno Gollnisch, europaparlamentariker för det franska partiet Front National. Förra året anordnade Jobbik, AENM:s partikongress i Ungern. På kongressen deltog högerextrema partier från tio länder bland dessa svenska Nationaldemokraterna.