Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Om EU-bidraget

  • För att kunna få bidrag från Europaparlamentet som ett europeiskt politiskt parti måste ett antal krav uppfyllas. För det första måste partiet ha ledamöter i antingen Europaparlamentet eller vara representerade på någon nivå nationellt i minst en fjärdedel av EU-länderna. Dessutom måste partiet i sitt program följa de principer EU vilar på, det vill säga frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Sedan 2004 har de europeiska politiska partierna möjlighet att söka finansiering från Europaparlamentet. Bidraget kan täcka upp till 85 procent av partiets utgifter. Bidraget får till exempel inte användas för att direkt eller indirekt finansiera ett nationellt parti.
    Källa: Europaparlamentet
 

– För oss är det jätteviktigt att vidta alla möjliga åtgärder för det inte ska kunna fortsätta att delas ut pengar till de här partierna. Hur ska vi kunna motivera att EU-systemet betalar ut pengar en växande fascism, säger Marita Ulvskog (S), vice ordförande för de europeiska socialdemokraterna.

Förra året tilldelades AENM över två och en halv miljon kronor i EU-bidrag. I AENM ingår flera högerextrema partier. Redan då protesterade många europaparlamentariker mot finansieringen. De krävde att pengarna skulle dras tillbaka och reglerna ändras.

I Europaparlamentet kommer också ett förslag att behandlas om att förtydliga regelverket. Bland annat föreslås ett krav om att partierna måste respektera minoriteters rättigheter. Om förändringen går igenom kommer det dock inte påverka partistödet för 2013. I Europaparlamentet cirkulerar därför ett upprop bland europaparlamentariker för att få igång en granskning av partierna i AENM.

– I AENM ingår rena rasist- och fascistpartier. Om minst en fjärdedel av ledamöterna i Europaparlamentet från minst tre olika grupper skriver på petitionen inleds en granskning om de här partierna uppfyller de grundläggande värderingar som EU satt upp, säger europaparlamentarikern Göran Färm (S) till Expo Idag.

För att få till stånd EU-granskningen krävs 189 underskrifter. Om utskottet som får i uppdrag att granska partierna kommer fram till att AENM bryter mot EU:s värderingar kommer pengarna till partiet att stoppas redan i år, enligt Färm. Den antirasistiska organisationen Hope Not Hate, rapporterar att 119 europaparlamentariker i dagsläget skrivit på petitionen.

– Jag tror vi har en god chans att få de underskrifter vi behöver. Vi kommer bland annat att uppmana alla svenska ledamöter att i sina respektive partigrupper verka för att initiativet går igenom, säger Färm.

På tisdagen skickade även Socialdemokraterna ut ett mejl till samtliga riksdagsledamöter för att uppmärksamma petitionen.

Moderaterna, som ingår i det Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), EPP, kommer att skriva under kravet om att partierna i AENM granskas.

– Jag tycker att man se över alla möjligheter för att se till att de inte kan få pengar av de här slaget. De har en inställning till mänskliga värden och mänskliga rättigheter som går rakt emot den Europiska Unionens grundvärderingar, säger Gunnar Hökmark (M), europaparlamentariker och vice ordförande i EPP.

Gunnar Hökmark säger också att det är viktigt att i framtiden ha tydligare regler kring vilka partier som ska ha rätt till bidrag.

– Det ska inte finnas en struktur som gör det möjligt för partier som står vid sidan om demokratin, men även de grundläggande värden som hela den Europeiska Unionen vilar på att få bidrag, säger Hökmark.

I AENM ingår bland andra det brittiska partiet British National Party och ungerska Jobbik. Det paneuropeiska partiets ordförande är Bruno Gollnisch, europaparlamentariker för det franska partiet Front National. Förra året anordnade Jobbik, AENM:s partikongress i Ungern. På kongressen fanns högerextrema partier från tio länder representerade.