Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I AENM ingår

  • British National Party, England
  • Fiamma Tricolore, Italien
  • Front National de Belgique, Belgien
  • Svoboda, Ukraina
  • Jobbik, Ungern
  • Movimiento Social Republicano, Spanien
  • Nationaldemokraterna, Sverige
  • Partido Nacional Renovador, Portugal
Alliance of European National Movements, AENM, består av flera högerextrema partier. Europaparlamentet har beviljat stöd för 2012 på över två och en halv miljon kronor till AENM. I AENM ingår bland annat Nationaldemokraterna, British National Party och ungerska Jobbik. Beslutet att ge AENM ekonomiskt stöd har väckt starka reaktioner bland EU-parlamentariker.

Marita Ulvskog, EU-parlamentariker och vice ordförande i partigruppen för de europeiska socialdemokraterna, menar att EU-parlamentets högsta ledning har fattat beslutet om att bevilja partistödet på felaktiga grunder.

– De har fått besked från tjänstemän att de är tvungna att betala ut pengar på grund av de regler som finns. Men vår hållning är att det finns kriterier som måste uppfyllas för att europeiska partier ska få stöd. De kriterierna är väldigt tydliga när det gäller demokratiska värderingar och andra tydliga värderingsgrunder, säger Ulvskog till Expo.se.

I regelverket om EU:s finansiering av partistöd står det bland annat, att för att beviljas stöd måste alla partier som ingår i ett paneuropeiskt parti, i sin verksamhet och sitt partiprogram respektera de principer som EU bygger på. I de ingår principerna om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, samt rättsstatsprincipen.

Marita Ulvskog säger att flera instanser inom EU driver frågan hårt för att EU-parlamentets beslut ska ändras, och att reglerna skrivs om för att bli ännu tydligare över vilka partier som har rätt till partistöd.

– Hela den socialdemokratiska partigruppen är fruktansvärt upprörd, den gröna gruppen har också reagerat starkt, men även den konservativa gruppen, åtminstone i budgetutskottet. Det är många som har engagerat sig i detta, säger hon.

EU- stödet ska användas för att driva europafrågor men Ulvskog menar att det är väldigt svårt att kontrollera hur ett parti väljer att använda finansieringen.

Nationaldemokraten Jimmy Windeskog vill varken kommentera hur de tänkt använda sig av pengarna eller den kritik som riktats mot att AENM beviljats partistöd.

Då AENM sökte EU-stöd 2009 nekades de stödet på grund av att de lämnat in ansökan för sent och att de inte uppfyllde reglerna för antal nationella representanter.