Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt euobserver misslyckades The Alliance of European National Movements (AENM) att lämna in ansökan om bidrag i tid. Dessutom uppfyllde inte det nya europeiska partiet reglerna för antal nationella representanter.

EU-parlamentarikern Bruna Gollnisch från franska Front National kommenterade den missade deadlinen med att pengar inte var det viktigaste.
– Det verkliga syftet här är att bilda en politisk allians där vi kan stödja varandra, sa Gollnisch, uppger euobserver.

BNP ansluter

Det var det ungerska, nationalistiska och anti-romska partiet Jobbik som tog initiativet till att bilda ett europeiskt parti. I oktober grundades AENM i Budapest. I partialliansen ingick utöver Jobbik, Nationaldemokraterna, franska Front National, italienska Fiamma Tricolore och belgiska Front National. Dessutom meddelade British National Partys (BNP) partiledare Nick Griffin på torsdagen att även hans parti numer är en del av AENM, rapporterar Times Online.

Enligt euobserver ska Griffin sagt att fler kan komma att ansluta sig, bland annat partier från Spanien och Portugal. Han hoppades även att Österrikiska Frihetspartiet, FPÖ, kommer att ansluta inom en snar framtid. Det tjeckiska högerexrema partiet Dělnická strana (Arbetarpartiet) har tidigare meddelat att det vill ingå i samarbetet och att det ämnar lämna in en ansökan om detta.

Anders Dalsbro

FAKTA: Politiska partier på europeisk nivå

För att kunna få bidrag från Europaparlamentet som ett europeiskt politiskt parti måste ett antal krav uppfyllas. För det första måste partiet ha ledamöter i antingen Europaparlamentet eller vara representerade på någon nivå nationellt i minst en fjärdedel av EU-länderna. Dessutom måste partiet i sitt program följa de principer EU vilar på, det vill säga frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Sedan 2004 har de europeiska politiska partierna möjlighet att söka finansiering från Europaparlamentet. Bidraget kan täcka upp till 85 procent av partiets utgifter. Bidraget får till exempel inte användas för att direkt eller indirekt finansiera ett nationellt parti.
Källa: Europaparlamentet