Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det är var viktig dom för det har varit diskussioner efter Pastor Green fallet och det här fallet om var gränsen egentligen går när det gäller hets mot folkgrupp. Nu bekräftas det att det är rätt att ingripa i vissa situationer av uttalanden av det här slaget, säger chefen för rättsavdelningen på åklagarmyndigheten Nils Rekke till Expo.se.

Det var aktivister från Svenska motståndsrörelsens nu nerlagda ungdomsorganisation Nationell Ungdom som delade ut flygbladen 2004. På elevers skåp på en skola i Hälsingland spred de ett hundratal flygblad. De fyra aktivisterna fälldes för hets mot folkgrupp i tingsrätten för att sedan frias i hovrätten och slutligtigen fällas i Högsta domstolen.

Aktivisterna tog fallet till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. De menade att deras yttrandefrihet inte respekterats. På torsdagen kom europadomstolens beslut. Domstolen konstaterar att flygbladen var onödigt stötande och de tvingats på ungdomarna genom att ha placerats på elevernas skåp. Domstolen tog även hänsyn till att skolungdomarna varit i en känslig ålder och att aktivisterna från Nationell ungdom egentligen inte hade rätt att vara på skolan.

På flygbladen som aktivisterna delade ut stod det bland annat att "homosexualitet har en moralisk destruktiv effekt på samhället som helhet", budskapet var även att homosexualitet bär ansvar för utvecklingen av HIV och AIDS.

Nils Rekke säger att om Sverige hade fällts i det här fallet så hade lagstiftaren varit tvungen att se över den svenska lagen om hets mot folkgrupp, men att beskedet från Europadomstolen visar att de svenska domstolarna inte kränkte Europakonventionen då de dömde aktivisterna från Nationell Ungdom.