Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Resolutionen bygger på en rapport om islam, islamism och islamofobi av den danske parlamentarikern Mogens Jensen. Rapporten konstaterar att intolerans mot islam och muslimer, liksom islamism, är ett växande problem i Europa. I Resolutionens inledning står att "Europarådet bör vara ett forum för diskussion kring gemensamma strategier för att motverka detta".

I resolutionen - som antogs av en enig församling - konstateras att huvudbeklädnader som bruka och niqab ofta ses som en symbol för mannens dominans över kvinnan. Europarådet slår fast att ingen kvinna ska bli tvingad att bära religiös klädsel och att samhället har ett ansvar att se till att kvinnor inte exkluderas från samhällslivet.

Enligt resolutionen kan restriktioner rörande klädsel vara befogade av säkerhetsskäl eller i sammanhang där personer i offentlig tjänst bör vara religiöst neutrala, med synligt ansikte. Samtidigt skriver man i resolutionen att den typen av inskränkning av religionsfriheten som ett generellt burkaförbud innebär strider mot artikel 9 i Europakonventionen som samtliga 47 medlemsländer har skrivit på.

Slutligen uppmanade Europarådet de schweiziska myndigheterna att riva upp förbudet mot uppförandet av minareter, ett beslut som antogs genom en folkomröstning förra året, då detta förbud är diskriminerande.