Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- De inlägg som Anders Berhring Beirviks gjort på sajten document.no och det manifest han spridit placerar honom i en ultrakonservativ antimuslimsk idévärld. Det är i denna ideologiska hemvist han har hittat den inspiration, de argument och de analyser som har varit bärande i hans texter.

- 
Den antimuslimska idévärld som Anders Behring Breivik befinner sig i bärs upp av idén om en kamp mellan islam och väst, av tanken om en vänsterinfiltration av samhället som gör allt för att förgöra traditioner, den egna kulturen och det egna folket och av ett motstånd mot multikulturalismen som man anser möjliggör en så kallad islamisering av samhället.

-Denna idévärld kretsar kring bloggar, hemsidor, nätverk och ideologer. Den sträcker sig in i högerpopulistiska partier runt om i Europa.

-För att kunna förstå dådet i Oslo den 22 juli går det inte att bortse ifrån den ideologiska värld där Anders Behring Breivik odlat sin grundläggande syn på samhället. Anders Behring Breivik har tagit den antimuslimska retoriken till sin yttersta spets och det är hans ideologiska övertygelse som gjort Socialdemokratin till, vad han anser, en legitim fiende.

-Vi har sedan tidigare sett terrordåd med en antimuslimsk agenda runt om i världen. Det var inte länge sedan vi hade ett folkmord mot muslimer i Europa. Men terrordåden i Oslo den 22 juli är det första exemplet på en storskalig terrorism från en aktör ur den antimuslimska rörelsen. Detta betyder inte att de som delar den antimuslimska idévärldens analyser är medskyldiga eller kan hållas ansvariga för det fruktansvärda brott Anders Behring Breivik har begått. Det är också viktigt att komma ihåg den antimuslimska rörelsen inte hyllar eller ser terrorismen som legitim arbetsmetod.

-Terrordådet visar därför på en oroande utveckling. Det faktum att Anders Behring lät sig inspireras och påverkas av den antimuslimska rörelsens domedagsprofetior visar att det antimuslimska budskapet kan fungera som bränsle i en radikaliseringsprocess.

- Expo känner inte till Anders Behring Breivik sedan tidigare. Vi har inte heller hört talats om den organisation han påstår sig tillhöra.

-Det finns uppgifter om att delar av manifestet är kopierat. Det är viktigt att komma ihåg att det inte ändrar det faktum att det illustrerar vad Anders Behring Breivik ville förmedla och vilken idévärld han tillhörde.

För kontakt med Expos medarbetare

Daniel Poohl, chefredaktör Expo +46 (0)8 400 219 61 (Går även till mobiltelefon)

Jonathan Leman +46 (0)73 701 18 55

Alexander Bengtsson +46 (0)73 537 69 90

Mikael Ekman +46 (0)73 340 19 30

Johannes Jakobsson +46 (0)8 400 219 63

Anders Dalsbro +46 (0)8-400 219 62