Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under 2019 presenterade Expo projektet Faktalabbet som syftade till att lyfta fram vad forskningen säger om aktuella frågor med koppling till rasism. Syftet var att hjälpa läsaren att bättre förstå sin samtid, men också att ge faktabaserade argument till dem som jobbar i medier eller inom politiken och för personer som tar diskussioner om rasism i sin vardag. Artiklarna har publicerats på Expos hemsida, men materialet har även spridits via sociala medier.  

– Det var en utmaning att kombinera ett arbete med källor från akademin och erkända forskningsinstitut med lättsamma filmer för sociala medier, säger Annika Hamrud.

Projektet var en framgång och nu tilldelas Faktalabbet Publishingpriset för bästa informationssajt. Motiveringen lyder: ”För engagerande anslag, välskrivna texter och lekfulla illustrationer.”

– Sju sajter var nominerade i kategorin Informationssajter och de andra hade jobbat mer med webben där vi istället arbetade mer klassiskt journalistiskt med en bild till varje text, säger Hamrud.

Utöver Annika Hamrud har projektet involverat flera personer som nu prisas för sitt arbete: Emilie Stendahl som skribent, Agnes Florin som AD och illustratör och Hanna Gimstedt för copy och marknadsföring. Dessutom har designbyrån Tegel & Hatt producerat projektets informationsfilmer.

– Jag ser projektet som en del i att stå emot den flod av desinformation som väller över oss. Den europeiska organisationen First Draft beskriver det som att världen har drabbat av "global information disorder". I dessa tider behöver vi inte bara vara källkritiska, vi behöver också källtillit. Genom att koppla ihop forskning med journalistik, och inte väja för de mer komplicerade frågorna, ville vi visa att det går att lita på det vi berättar om rasismen 2020, säger Hamrud.

Ämnen i artikeln