Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna meddelade i samband med att de fällde regeringens budget i riksdagen att partiet inte räds ett extra val. "Ett sådant val hade i praktiken setts som en folkomröstning om invandring och det hade varit väldigt bra för oss", förklarade Sven-Olof Sällström i Sverigedemokraternas partistyrelse till Expo Idag inför den avgörande omröstningen.

Ett par timmar senare, när regeringens budget fallit, förklarade statsminister Stefan Löfven att han tänker utlysa nyval. Den vikarierande partiledaren Mattias Karlsson kallade snabbt till en presskonferens där han sa att "nästan alla samhällsproblem" är kopplade till invandringen.

- Vi kommer att fokusera helt och hållet på den frågan, sa Mattias Karlsson.

Flera grupper som är speciellt utsatta för rasism och hatbrott är oroliga för att Sverigedemokraterna kommer att lyckas sätta en agenda där minoriteter blir än mer utsatta än idag. Gemensamt för de organisationer som Expo Idag har talat med är kraven på att riksdagspartierna tar ansvar för att Sverigedemokraterna inte får makt i politiken.

- För oss handlar det om liv och död. Det handlar inte bara om politik. För många handlar det om vilket parti som får flest röster. För oss handlar valet om vårt levebröd, det handlar om våra livsvillkor. Det handlar om att mina barn ska kunna gå till skolan utan att behöva oroa sig för att folk är så hetsade att de ser mina barn som ett hot i samhället och därmed kan börja trakassera och utsätta dem för våld. Det är det som det handlar om för oss, säger Jallow Momodou, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.

Momodou tillägger att extra valet inte får tillåtas ske på Sverigedemokraternas premisser, som han menar går till val på en rasistisk politik, där vissa människor utifrån kultur eller utseende tillskrivs negativa egenskaper.

- Utan tvekan kommer rasismen eskalera om det här valet tillåts handla om Sverigedemokraterna Jag önskar att andra partier förstår allvaret i situationen. Valet som det diskuteras just nu handlar väldigt mycket om invandrare och svenskar med invandrarbakgrund. Får vi vara här? Ska vi inte få vara här? Är vi en tillgång till samhället? Är vi lika mycket värda? Det är det valet handlar om. Det gör det eftersom Sverigedemokraterna säger att vi tillhör civilisationer eller religioner som inte hör ihop med den svenska kulturen och historien. Vi är "de andra".

Simon Wallengren, ordförande för Kulturgruppen för resandefolket instämmer i Jallow Momodous farhågor.

- Extra valet och den retorik som kommit upp rör invandringsfrågor och migrationsfrågor, det är klart att det oroar min folkgrupp och många andra också. Det uppfattas som att det är ett hårdare klimat. När nu SD ställt till med så mycket problem som man gjort, är man också rädd för att andra partier vill fånga upp de nytillkomna SD-väljarna och börjar anpassa sig och driva en liknande politik, säger Wallengren.

- Rent historiskt har invandringspolitik och migrationspolitik varit något som riktats inte minst mot romer och resande. Antiziganismen riskerar att öka. I den politiska debatten som råder känner jag mig utpekad när vissa framträdande personer pratar om romer i det här sammanhanget. Vi blir marginaliserade.

Wallengren uttrycker också en oro över att hatbrotten mot romska migranter kommer att öka ytterligare om det blir en negativ samhällsdebatt om dem. Han understryker även det politiska dödläget som råder innan extra valet försvårar romers arbete för ett mer inkluderande samhälle.

- Vi håller på med ett regeringsuppdrag för att förstärka den nationella minoriteten romers ställning i samhället. När det är ett sådant här allvarligt läge, stannar också sådana arbeten upp eftersom vi inte kan få nya riktlinjer hur vi ska gå vidare. Vi blir hindrade att arbeta med sådana här frågor i dessa krisfyllda situationer.

Elvir Gigovic på Sveriges muslimska råd menar att politiker och massmedier har en viktig roll för att sprida kunskap om muslimer. Han säger att Sverigedemokraterna i valet kan spela på okunskap för att hetsa mot muslimer.

- Jag tror att en av konsekvenserna av valet blir att Sverigedemokraterna hetsar än mer mot muslimer. Det är deras hemmaplan. De kopplar muslimer till terrorism och våld och you name it… De spelar ut på den fronten och sätter grupper mot varandra. Att mycket av det de säger går hem beror på att kunskapen om muslimer generellt är väldigt låg. Det är ett faktum att massmedier till 90 procent återberättar historier om våld när de skriver om muslimer. Det gör att många köper i princip vad som helst, säger Gigovic

- Det är klart att Sverigedemokraterna då passar på att driva upp stämningen mot den muslimska gruppen genom att projicera problem som finns utanför Sverige på Sverige, fortsätter han.

Gigovic betonar att den antimuslimska retoriken i samhället triggar fram hatbrott. Han tillägger att extra valet i sig inte är avgörande för den oro som finns bland många muslimer i Sverige.

- Många församlingar har blivit avtrubbade för rasismen eftersom den är så vanlig. Men rädsla finns definitivt hos många muslimer och den blir allt mer påtaglig. Individer har också blivit angripna i det offentliga rummet. Samtidigt finns ett hopp om att vi kommer se en trend där friheten kommer att segra. Att samhället inte kan låta detta fortgå, säger Gigovic

- Det vilar ett tungt ansvar på majoritetsbefolkningen att verkligen läsa på och inte låta folk lyfta fram lögner och påhittade argument. Jag tror också att de etablerade politikerna måste förstå att frågan kommer att komma upp och man kan inte vifta bort den. Man måste läsa på och kunna argumentera och stå för sin politik.

Lena Posner-Körösi, ordförande på Judiska centralrådet talar liksom Gigovic om ett hårdare och mer rasistiskt klimat i Sverige. Hon menar att extra valet i sig inte påverkar den judiska gruppen i så stor utsträckning, men att den pågående debatten är ett uttryck för ett mer rasistiskt klimat .

- Det har blivit ett mycket hårdare klimat i samhället. Hotbilden från oss kommer från flera håll. Det handlar om det gamla klassiska, syndabockar utses. Det är inte extra valet som oroar så mycket för egen del. Men att tro att människor flyr till Sverige lättvindigt är en fruktansvärd föreställning. Det är ett oerhört stort steg att komma till något okänt där man inte kan språket, där man inte vet om man kommer att kunna försörja sin familj. Det finns en aspekt och det är att vi har ett medmänskligt ansvar för varandra. Idag är det dem, imorgon kan det vara vi, säger Posner-Körösi.

- Jag är bekymrad att det finns så många, 13 procent i det här valet fram till nu, som faktiskt röstade på Sverigedemokraterna för något så luddigt som kallas invandringspolitiken. Jag vägrar att tro att så många av svenskarnas är rasister eller antisemiter. Men det är oroande att 70 år efter Förintelsen och andra världskrigets slut att de här rösterna höjs i Sverige och i Europa, fortsätter hon.

Även Lena Posner-Körösi vill se att politiker i valrörelsen bemöter och har svar på myter som sprids av Sverigedemokraterna och lyfter fram både att invandringen till Sverige varit viktig så väl ekonomiskt som kulturellt.

- Men det primära är att vi har råd att vara medmänniskor och ställa upp för människor som flyr för sina liv, säger hon.

Den 29 december väntas statsminister Stefan Löfven officiellt utlysa extra valet. Datumet som satts för extra valet är 22 mars 2015.

Ämnen i artikeln