Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det finns mycket att säga om det. I och med NSF:s ansiktslyftning ritas extremhögerns politiska karta om. Dessutom avspeglar partiets nya kostym en allt tydligare trend i den nazistiska rörelsen.

Men först ett klargörande. Det faktum att NSF gått i graven till förmån för Folkfronten betyder inte att idéerna har förändrats. Folkfronten är precis som NSF ett nationalsocialistiskt parti. Partiets ledning har inte glömt sina rötter. Det kortfattade punktprogram som presenteras på partiets knapphändiga hemsida är i många avseenden en sammanfattning av Adolf Hitlers politiska vision.

Det är alltså inte i första hand idéerna som har förändrats. Det är tilltalet och ambitionen. Och det räcker för att rucka ordningen i den svenska vit makt-rörelsen.

Vinnare och förlorare
En av de symboliskt viktigaste skillnaderna mellan NSF och Folkfronten är att den nya upplagan har valt att ta bort ordet nationalsocialism från partinamnet. De har också valt att skriva sig runt ordet ras. Distanseringen från den mest uppenbara nationalsocialistiska signalorden kommer med största sannolikhet öppna fältet för ett tydligt nazistiskt alternativ. I dagsläget finns det egentligen bara en organisation som har förmågan att fylla den luckan – Svenska motståndsrörelsen. I värsta fall kan alltså NSF:s ombildning innebära att Sveriges mest radikala nazistiska grupp får luft under vingarna.

Om Svenska motståndsrörelsen är vinnare så är utan tvekan Nationaldemokraterna förlorarna. Sedan partiets sammanbrott sommaren 2004 har det funnits ett utrymme för ett parti i tomrummet mellan Sverigedemokraterna och den nazistiska rörelsen. Det är den platsen Folkfronten försöker inta. Därmed riskerar Nationaldemokraterna att trängas undan. Det enda som kan rädda partiet kvar är om deras nyvunna allierade bland de "fria" grupperna inte tröttnar på toppstyrningen inom partiet.

NSF:s förflyttning kan också ställa till problem för Sverigedemokraterna. I och med Folkfrontens inträde på den politiska arenan minskar avståndet mellan Sverigedemokraternas och den nazistiska rörelsen, i alla fall utåt sett. Kommer vi exempelvis att se personer gå mellan Folkfronten och Sverigedemokraterna?

Nazisternas nya ansikte
Nationalsocialistisk fronts politiska make-over är tidstypisk. Den svenska nazistiska rörelsen har under de senaste tio åren genomgått en rad förändringar. Att skinnskallemodet till stor del är övergivet är uppenbart. Men förändringen handlar om mer än så.

På 1980-talet insåg den falang av den så kallade nationella rörelsen som senare utvecklades till Sverigedemokraterna att demokratiföraktet, antisemitismen och rasbiologin knappast ingav förtroende. Därför lades det åt sidan. Delar av den nazistiska rörelsen har sakta men säkert börjat inse samma sak.

I takt med att avståndet i tid till Tredje rikets storhetstid ökar blir den svenska nazistiska rörelsen mindre sentimental i sitt förhållande till sina förebilder.
Hitler var då.
Nu är nu.
Därför kan Folkfronten lägga nationalsocialism och ras bakom sig. Allt i ett absurt försök att göra nazismen rumsren.