Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Budskapen i femtio antimuslimska grupper har kartlagts i rapporten "Islamophobia on the Internet – The growth of online hate targeting Muslims" som framställts av Online Hate Prevention Institute. Den största antimuslimska gruppen som kartlagts har över 57 000 gilla markeringar.

191 exempel på hatretorik lyfts fram i rapporten. Exemplen på hatpropaganda presenteras under olika kategorier beroende på sitt budskap. Den vanligaste typen av hatpropaganda är att utmåla muslimer som ett säkerhetshot och hot mot den allmänna ordningen. 42 av de granskade exemplen gav uttryck för den typen av påståenden. I 37 fall förekom retorik som dehumaniserade och demoniserade muslimer. Det är även vanligt att muslimer utmålas som ett kulturellt hot. I 24 fall förespråkas våld mot eller folkmord på muslimer.

Det är ofta unga som exponeras för rasismen på Facebook. De som drabbas känner sig ofta utanför samhället. Rapporten visar att Facebook inte gör tillräckligt för att hantera rasismen som sker i de öppna grupperna.

"Att hantera hatet är inte bara något som angår de grupper som utsätts. Det angår oss alla", står det i rapporten.

I rapporten framförs flera rekommendationer för hur Facebook ska hantera rasism. Bland annat måste företaget bli bättre på att se antimuslimsk retorik och utbilda sin personal i att upptäcka och agera mot den. Det bör också bli enklare för facbookanvändarna att kräva att Facebook granskar grupper som helhet och inte bara enskilda kommentarer. När bilder plockas bort av moderatorer på grund av rasistiskt innehåll så ska bilden raderas på samtliga platser på Facebook som den förekommer på.

Jan B Fredriksson som är PR-ansvarig för Facebook i Sverige säger att företaget har tydliga regler mot rasism. Han menar dock att det är användarnas uppgift att anmäla innehåll som bryter mot regelverket.

– Facebook har inte någon funktion som övervakar innehåll. Däremot har man en väl utvecklad organisation som hanterar inkommande anmälningar. Facebook har naturligtvis ett ansvar för att ha tydliga regler för vad man finte får göra på plattformen och att hantera anmälningar på ett bra sätt. Reglerna ligger nära yttrandefrihetslagen och lagen om mänskliga rättigheter.

Borde man inte granska vad som förs fram i de här publika grupperna och inte bara lägga över det helt på användaren?

– Facebook är noga med att inte övervaka användarna. Då skulle man kunna hamna i en annan extrem situation där användarna känner att de inte kan uttrycka det de vill. Man har ju rätt att uttrycka kontroversiella saker, men användarna ska hålla sig till reglerna, som till exempel att inte peka ut enskilda etniska grupper, säger Fredriksson.

Enligt Fredriksson granskar Facebook främst kommentarer eller innehåll som bryter mot Facebooks användarvillkor. Utgångspunkten är, säger han, att inte radera hela grupper utifrån enskilda kommentarer. Han säger dock att om det kommer in flera anmälningar mot en grupp så kan den plockas bort.

– Det finns saker som kan utvecklas från Facebooks sida, men även från användarnas håll om hur man beter sig på internet generellt och på Facebook specifikt. Det är en diskussion som många behöver vara med i. Det är svårt för en enskild aktör att ta hela ansvaret för det.

Online Hate Prevention Institute har även publicerat flera rapporter om bland annat antisemitism och hur Facebook underlåter att ta bort antisemitisk hatpropaganda.