Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Blood & Honour startade som en skinnskallebaserad stödorganisation till den brittiska nazistorganisationen National front. Bland grundarna fanns den brittiska Vit makt-musikern Ian Stuart Donaldson, frontfigur i bandet Skrewdriver som avled i en bilolycka 1993.
Organisationen följer på pappret principen om så kallat Leaderless resistance, ungefär ledarlöst motstånd. Begreppet myntades av Aryan nations-aktivisten Louis Beam 1992 som en benämning på idén om små väpnade celler av raskämpar som opererar självständigt utan någon uttalad överordnad ledning. Terrorartade aktioner ska provocera det stora massupproret som i sin tur ska omkullvälta samhället. Avläggare av denna starkt aktionsinriktade nazistorganisation finns i en rad länder.
 

Logotyp

Logotyp Blood & Honour

 

 

Blood & Honour Scandinavia

Den skandinaviska avläggaren av organisationen, Blood & Honour Scandinavia, grundades av den norska nazisten Erik Blücher och dansken Marcel Schilf som en politisk förlängning av det stora vit makt-bolaget Ragnarock records. Bildandet skedde samtidigt som en konflikt mellan olika bolag inom vit makt-branschen rasade i Sverige. På ena sidan av konflikten stod Ragnarock records och Blood & Honour, på den andra sidan Nordland och nazibutiken i Göteborg Midgård. Konflikten urartade i våldsdåd och mord. Efter att Marcel Schilf avled 2001 så fick den finska nazisten Marco "Jääsa" Järvinen en allt mer betydande roll.

 

 

 

 

Med bas i Helsingborg

Marco Järvinen var bosatt i Helsingborg vilket gjorde att Blood & Honour Scandinavias högkvarter hamnade där. Redan på ett tidigt stadium stod det klart att det fanns en konflikt mellan den skånska basen av Blood & Honour och den som leddes av Thomas Öhlund i Stockholm. 2004 var konflikten så infekterad att stora delar av nätverket valde att bryta helt med Marco Järvinen. De avdelningarna som blev kvar skulle vara trogna Thomas Öhlund. Från att 2004 ha haft avdelningar i Helsingborg, Jönköping, Sölvesborg, Stockholm, Växjö och Gävle finns endast ett fåtal aktivister kvar. Sölvesborg är den enda avdelningen som har haft någon form av aktivitet under de senaste året - de arrangerade en vit makt-konsert våren 2007.