Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På måndagen släppte det finska inrikesministeriet en rapport om den våldsbejakande extremismen i landet. Rapporten påvisar en högerextrem brottsvåg under februari i samband med motdemonstrationer mot asylrättsaktivister som samlats i centrala Helsingfors. Det var den högerextrema organisationen Finland först som anordnade motdemonstrationerna och gjorde sig skyldiga till en rad ordningsstörningar, rapporterar Yle. Under februari månad registrerades 30 brott från gruppen.

Kan finnas ett mörkertal

Samtidigt kopplades omkring hundra brott till våldsbejakande extremism i landet förra året. Över hälften av de rapporterade brotten begicks av den högerextrema miljön. En tredjedel begicks av den radikal islamistiska miljön och resterande fall kopplas till den vänsterextrema.

I rapporten finns även brasklappen om att det sannolikt finns ett mörkertal då en del förbrytelser kan ha registrerats fel.

Den ledande vit makt organisationen i Finland grenen av Nordiska motståndsrörelsen förbjöds i november förra året, men beslutet har ännu inte verkställts eftersom det överklagats till Högsta domstolen.