Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Lördagen den 10 september, mitt på dagen i Helsingfors blev den 28-årige Jimi Karttunen misshandlad. Han hade protesterat mot Nordiska Motståndsrörelsen, som var på plats för att dela ut propaganda. Det fick en av nazisterna att gå till attack. Jimi Karttunen avled på grund av hjärnskador. Nazisten dömdes senare till två års fängelse för grov misshandel.

Dödsfallet fick många i Finland att reagera. Bara några veckor efter dådet meddelade Polisstyrelsen att den ser över möjligheten att rättsligt pröva om Nordiska motståndsrörelsen kan förbjudas. Polisstyrelsen står fortfarande fast vid sitt beslut att driva ärendet.

Timo Saarinen, vice rikspolischef som sitter i finska polisstyrelsen, säger till Expo Idag att de snart kommer lämna över ärendet till domstol, men att han inte kan ge någon exakt tidsangivelse för stunden.
 

FAKTA FINSKA NMR

  • Finka grenen av Nordiska motståndsrörelsen grundades i slutet av 2008.
  • Antal aktiva NMR-aktivister i Finland är mellan 70 och 90 individer, enligt Säkerhetspolisens bedömning. Sedan finns det runt 200 personer omkring rörelsen, personer som stödjer ideologin.
  • Organisationen vill ersätta demokratin med ett nationalsocialistiskt styre.
  • Nordiska motståndsrörelsen har grenar i Sverige, Norge och Finland.
  • Det finns flera högerextrema organisationer i Finland. Dessa har oftast väldigt få aktiva och har en kort livslängd, uppger Säkerhetspolisen.

– Vi arbetar fortfarande med att ta fram material och förbereda oss. Men vi räknar med att det här kommer att lämnas till domstol inom en snar framtid. Vi kommer lägga fram i domstolen att organisationen ska förbjudas. Det är första gången vi argumenterar för en sådan här sak. Och det bör påpekas att det inte finns någon politisk påtryckning bakom detta. Sedan är det också viktigt att påpeka att själva beslutet ligger på domstolen att ta.

Timo Saarinen menar att det är svårt att säga hur effektivt ett beslut om förbud skulle vara. Men NMR skulle inte längre kunna agera som en öppen förening.

– Vi vill få det prövat om organisationen bryter mot lagen. Enligt finsk rättspraxis kan en myndighet driva ett sådant här fall till domstol för att få frågan prövad.

Enligt Timo Saarinen är beslutet att driva ärendet kopplat till flera saker och händelser. Han nämner misshandeln av Jimi Karttunen som ett exempel.

Regeringen har meddelat att mer resurser ska ges för att utreda olika typer av hatbrott. Dessutom har Finlands statsminister sagt att de ska vidta åtgärder för att bättre kunna bekämpa organiserat politiskt våld.

Jyri Rantala, kommunikationschef på finska Säkerhetspolisen (Supo) menar att den finska högerextrema miljön varit mer småskalig jämfört med Sverige, Danmark och Norge.

– Det är inget fenomen som i dagsläget utgör ett reellt hot mot rikets säkerhet. Det handlar mer om misshandel och liknande på gatunivå, mot gemene man och politiska motståndare. Det som gör att Säkerhetspolisen likväl är intresserade av Nordiska motståndsrörelsen är att de är potentiellt farliga på grund av deras ideologi, det vill säga att man motsätter sig det demokratiska systemet i Finland.

Samtidigt menar Jyri Rantala att Motståndsrörelsen utmanar de demokratiska principerna.
– Det som är nytt, som vi märkt den senaste tiden, är att av deras kommunikation att bedöma, både i offentligheten och vad de skriver på internet, så har man märkt att de för en lite hårdare linje mot myndigheterna i allmänhet, men speciellt mot polisen och politikerna. Och det är lite oroväckande om de börjar rikta sin verksamhet mot myndigheterna och de demokratiskt valda politikerna.

Enligt Jyri Rantala så är Nordiska motståndsrörelsen mer eller mindre den enda organisationen i Finland som idag är värd att nämna ur Säkerhetspolisens perspektiv.

– Vi hade Soldiers of Odin. Men de har nästan helt och hållet lagt ned sina aktiviteter och håller på ett ebba ut. På många orter är verksamheten helt nedlagd. Det finns lite aktiviteter på internet, men i praktiken kan man säga att de inte längre har en fungerande verksamhet i Finland.

Sedan finns det några jättesmå nynazistiska organisationer som dyker upp då och då, enligt Jyri Rantala. Organisationer som genom sin våldsamhet kan få lite publicitet. De blomstrar en kort tid och läggs sedan ned. De handlar om organisationer med enstaka medlemmar. Nordiska motståndsrörelsen är den enda organisationen som samlar fler personer. Men även Nordiska motståndsrörelsen har svårt att växa.

– De är under 100 medlemmar i dagsläget. Det som vi har märkt under det senaste året är att de fått en del nya medlemmar. Men samtidigt har en del tidigare medlemmar lämnat. Fastän de fått nya medlemmar så har inte organisationen växt så mycket.

Jyri Rantala vill inte föregå ett eventuellt beslut i domstolen om Nordiska motståndsrörelsen i Finland ska förbjudas eller ta ställning i den enskilda frågan. Men menar att ett förbudsbeslut i allmänhet kan leda till att organisationer radikaliseras och går under jord.

Esa Henrik Holappa var tidigare ledare för den finska avdelningen av Nordiska motståndsrörelsen. Sedan flera år tillbaka har han lämnat rörelsen och ideologin bakom sig. Han är tveksam till att ett förbud skulle få några reella konsekvenser.

– Att förbjuda NMR i Finland skulle såklart visa att samhället, politiker och myndigheter anser att det här våldet, rasismen och diskrimineringen inte tolereras i en demokrati. Det är i sig bra. Men jag tvivlar på att det kommer att fungera i praktiken. De kan ändra namn och symboler och skapa en ny organisation baserad på samma idéer redan nästa dag. Eller om organisationen upphör så är risken att vissa medlemmar fortsätter verksamheten under jord, vilket gör den svår att ha koll på. Dessutom, om de rättsliga följderna för att ingå i en förbjuden organisation endast blir böter så lär inte problemen med rasism och extremism lösas den vägen.

– Reglerna som medlemmar i NMR förväntas följa gäller bara så länge organisationen kan agera lagligt. Om den inte längre kan agera lagligt så finns risken att organisationen hittar andra vägar, kanske ännu farligare och militanta, säger Esa Henrik Holappa.

I Tyskland har precis ett liknande förbudsfall avslutats. På tisdagen meddelade författningsdomstolen i Karlsruhe att det det högerextrema partiet NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) inte ska förbjudas.