Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Esa Henrik Holappa var under flera år ledare för den finska avdelningen av Nordiska motståndsrörelsen. Nu väljer att han att att tala ut om sin tid i den nazistiska organisationen.

I en öppen intervju med Yles program Spotlight berättar Holappa om sin väg in i, och resan ut ur, nazismen.

Det började med ett intresse för militärhistoria och en beundran för Tredje Riket. Redan som 15-åring började han skriva texter om frivilliga i Waffen SS till den antisemitiska April-gruppen. 2001 började han umgås med lokala högerextrema skinheads i Uleåborg. Han uppger att han blev besviken av att dessa tycktes vara mer intresserade av att slåss och dricka alkohol än att diskutera ideologi.

Holappa sökte istället kontakt med internationella nazister. Han började brevväxla med Richard Scutari från den amerikanska nazistiska terrororganisationen The Order. Scutari har dömts till ett 60-årigt fängelsestraff i USA för en rad politiskt motiverade våldsbrott. Holappa brevväxlade även med den tidigare Ku Klux Klan-ledaren David Duke och amerikanska nazistiska gäng som Ariska brödraskapet.

Mellan 2005 och 2006 gick Esa Henrik Holappa med i Sannfinländarna. Men han upplevde inte partiet som tillräckligt radikalt och deltog bara på ett par möten och spred vid ett par tillfällen flygblad för partiet.

Terrordömd förmedlade kontakt med svenska nazister

Efter att Esa Henrik Holappa distanserat sig från Sannfinländarna började han planera att grunda en egen organisation. Han diskuterade detta med en Mikko som han kommit i kontakt med på det finska nazistiska forumet kansallissosialismi.com. I samma veva fick Holappa ett brev från terrordömde Richard Scutari med uppmaningen att kontakta en aktivist i Svenska motståndsrörelsen (numera Nordiska motståndsrörelsen). Holappa kontaktade aktivisten och etablerade kontakt. Bland annat träffade han Svenska motståndsrörelsens dåvarande ledare Klas Lund.

2008 reste Holappa till USA på grund av att han misstänktes för hets mot folkgrupp i Finland. Där umgicks han med högerextrema organisation.

Mikko fortsatte kontakterna med Svenska motståndsrörelsen och deltog på Folkets Marsch-demonstrationen som anordnandes i Sverige 2008. Eftersom Mikko deltagit i slagsmål och dessutom gripits av polis fick han med sig ett "kampdiplom" hem. Samma år meddelade Svenska motståndsrörelsen Mikko att de fått en medlemsansökan från Mika i Finland. Mikko tog kontakt med Mika och de reste till Sverige tillsammans.

Senare 2008 meddelade Pär Öberg, som idag sitter i Ludvikas kommunfullmäktige på ett mandat som tillhör Sverigedemokraterna, att Finska motståndsrörelsen kunde bildas.

2009 var Esa Henrik Holappa tillbaka i Finland. Finska motståndsrörelsen hade redan etablerat flera avdelningar när Holappa utsågs till ledare, men han säger att han endast var ledare på pappret. Han menar att han aldrig lyckades få en egentlig ledarroll i organisationen utan ansågs vara en utböling.

Våldet

2012 lämnade han organisationen och idag väljer han tala ut om organisationens inre ideologiska splittringar, centralstyrningen från Sverige, våldet och drogerna.

- Reglerna förbjuder obefogade våldshandlingar. Sådant kan leda till att man blir utesluten ur motståndsrörelsen. Men om gärningsmannen är omtyckt och en duktig aktivist så ser man i praktiken genom fingrarna med det mesta, till och med mord. Det blir en sorts anarki där medlemmarna gör vad som faller dem in utan att det medför något straff, säger Holappa.

Han berättar att den finska avdelningen av Nordiska motståndsrörelsen inledningsvis agerade tillbakadraget och ägnade sig framför allt åt intern verksamhet som kampsportsträning och propagandaspridning. I januari 2013 blev Finska motståndsrörelsen föremål för riksmediernas intresse då organisationen attackerade en föreläsning på ett bibliotek i Jyväskylä. Nazisterna knivhögg en föreläsare.

- Till en början planerade Finska Motståndsrörelsen gärna sina demonstrationer och sin gatuaktivism så att den inte väckte uppmärksamhet. Medlemmarna tränade för att kunna försvara sig mot eventuella motdemonstranter. Men samtidigt så ville man undvika konflikter. Det här har förändrats i och med knivhuggningen i Jyväskylä. Organisationen lärde sig att det inte inte är så svårt att ta till våld om man måste, säger Holappa.

Esa Henrik Holappa berättar att Nordiska motståndsrörelsen i sitt regelverk tar avstånd från "obefogat våld". Verkligheten ser samtidigt annorlunda ut. Attacken i Jyväskylä ska ha varit planerad lokalt, men Holappa menar att det är sannolikt att även FMR:s ledning kände till den.

2015 demonstrerade ett 40-tal aktivister från både Sverige och Finland i Jyväskylä. De stormade en galleria och misshandlade tre personer, en av dem som attackerades var samma person som knivhöggs 2013.

- Får de chansen, så tar de den. Rörelsen utnyttjar bråk och sammandrabbningar i sin egen propaganda. Ju synligare aktioner, desto mer utrymme får rörelsen i "fiendemedia". Till exempel när FMRs medborgargarde blev angripet av antifascister hösten 2014, så skrev kvällstidningarna om slagsmålet. FMR fick 40 nya medlemsansökningar den veckan, säger Holappa.

Esa Henrik Holappa berättar att Svenska motståndsrörelsen har rykte om sig för att vara än våldsammare.

- Första gången jag deltog i en gatuaktivism i Sverige, så undrade jag varför de bar med sig kassar med tomflaskor. Eftersom min svenska är så dålig så delade jag inte ut flygblad, och därför fick jag vara flaskpojke. Efter en stund förstod jag att flaskorna var till för att användas som vapen mot eventuella fiender. Och flaggstängerna används också. De kan åstadkomma mycket skada om man slår mot ansiktet eller halsen med dem, säger Holappa.

Han berättar vidare att yngre aktivister känner ett behov av att "bevisa sig" genom att använda våld.

Droger

Holappa berättar även om en interndrog kultur, som ska vara särkilt utbredd i Stockholmsområdet. Något som även ska ha sanktionerats av den dåvarande ledaren Klas Lund.

- Jag har hört berättelser om droganvändning, huvudsakligen amfetamin, och brottslig verksamhet i Stockholmsregionen. Medlemmarna har begått rån, inbrott, misshandel osv. Det motsvarar det intryck jag fått när jag träffat aktivister från Stockholm. Jag har också frågat Lund om rörelsens inställning till droger och just amfetamin. Han sa att han inte accepterar amfetamin som en partydrog, men att det kan fylla sin funktion som kampdrog, säger Holappa.

Ideologisk konflikt

Nordiska motståndsrörelsens svenska ledning ser sig själva som nationalsocialister med Adolf Hitler som förebild. I Finland är ideologin inte lika självklar. En tongivande del av ledningen där tilltalas mer av nyfascismen. De har etablerat kontakt med den italienska fascistiska organisationen Casa Pound.

Uleåborgsavdelningen är liksom svenska moderorganisationen nationalsocialistisk, medan fascistismen är starkare i söder, då speciellt i Åbo och Helsingfors.

2011 höll den Finska motståndsrörelsen ett seminarium med italienska nyfascister från Casa Pound, tyska autonoma nationalister från Freie Nationale Strukturen, men även med företrädare från Svenska motståndsrörelsen.

Holappa menar att den svenska ledningen aldrig hade tillåtit seminariet om det hållits i Sverige, men att de anser den finska avdelningen för viktig för att ta den ideologiska striden.

I Finland har Nordiska motståndsrörelsen bildat medborgargarden. Grundaren av Soldiers of Odin, Mika Ranta har en bakgrund i Finska motståndsrörelsen och ska enligt Holappa har fått organisationens välsignelse att dra igång Soldiers of Odin. I Soldiers of Odins pr-film syns även Nordiska motståndsrörelsens symbol, tyrrunan.

Liksom i Sverige satsar Finska motståndsrörelsen på att bredda sin organisation och för att kunna samla landets rasistiska och högerextrema rörelser.

Internationella nätverk

Esa Henrik Holappa berättar även till Spotlight om Finska motståndsrörelsens internationella nätverk.

– Casa Pound i Italien har varit med ända från början. Där fanns kontakterna redan innan FMR grundades. Organisationen har också länge haft kontakt med NPD och Fria Nationalister (även kallade Autonoma Nationalister) i Tyskland. De starkaste banden finns till Tyskland och Italien, berättar Holappa.

Enligt Holappa finns det också kontakter med brittiska National action och grekiska Gyllene gryning.

Samtidigt har Svenska motståndsrörelsen haft kontakter i Östeuropa. 2015 deltog Nordiska motståndsrörelsen i den högerextrema konferensen Internationellt Konservativt Forum i St. Petersburg, Ryssland. I organisationens propagandakanaler har också Vladimir Putin lyfts fram i positiva ordalag. Något som är kontroversiellt för den finska avdelningen där de traditionellt varit fientligt inställda till Ryssland.

Nordiska Motståndsrörelsen har i skrivande stund inte kommenterat Henrik Holappas uppgifter.