Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ökningen i aktiviteter beror främst på att flera av den rasideologiska miljöns aktörer mobiliserade i valrörelsen. Samtidigt är antalet aktiviteter historiskt sett på en låg nivå. Det beror på att extremhögern byter skepnad. Nordiska motståndsrörelsen som tidigare var den dominerande kraften har tappat medlemmar. Nu bildas istället fler mindre lokala grupper, ofta med fokus på kampsport och träning, som arbetar mer i det dolda.

– Det innebär nya utmaningar för myndigheter och kommuner som ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism, säger Jonathan Leman, researcher på stiftelsen Expo och en av rapportförfattarna.

Under 2022 genomfördes 1 791 aktiviteter, jämfört med 1 487 året innan. Det innebär en ökning med cirka 20 procent. Den grupp vars aktiviteter ökade mest i antal var partiet Alternativ för Sverige. Medan Nordiska motståndsrörelsen (NMR), som tidigare varit den dominerande kraften i den svenska rasideologiska miljön, genomförde färre aktiviteter jämfört med året innan. Det är fjärde året i rad som NMR:s aktiviteter minskar i antal.

Antalet aktiviteter ökade i så gott som varje län. De enda undantagen var Stockholms län, 306 aktiviteter jämfört med 314 året innan, och Dalarnas län, 93 aktiviteter jämfört med 98 föregående år.

Uthängningar och kampsportsklubbar

Enligt Expos analys framträdde flera tydliga trender inom den rasideologiska miljön under 2022. Den högerextrema miljöns relation till Sverigedemokraterna har förändrats. Sverigedemokraterna tar inte längre lika tydligt avstånd från delar av den högerextrema miljön och företrädare för partiet har knutit kontakter med tongivande personer inom den rasideologiska miljön. Det gör att den rasideologiska miljön nu ser en chans att genom opinionsbildning kunna påverka Sverigedemokraterna, och indirekt regeringens politik.

Sedan pandemin har det också formats allianser med konspirationistiska miljön, vilket innebär att flera högerextrema grupper i allt större utsträckning tar till sig och sprider konspirationsteorier.

– Vi ser också en trend där vissa högerextrema medier bedriver en systematisk och aggressiv uthängningsverksamhet mot det man uppfattar vara politiska motståndare, vilket också kan innefatta exempelvis tjänstemän. Den trenden befarar vi kommer att fortsätta och riskerar att leda till rädsla och självcensur inom civilsamhället och bland tjänstemän, säger Jonathan Leman.

Transfobi och pro-rysk desinformation

I rapporten görs också en prognos över hur den rasideologiska miljön kommer utvecklas under 2023. Med stor sannolikhet kommer antalet aktiviteter sjunka. Men det betyder inte att miljön förlorar i kapacitet och möjlighet att påverka. Under 2023 kommer extremhögerns och konspirationsteoretiska gruppers spridning av pro-rysk desinformation att fortsätta. Den rasideologiska miljön kommer att försöka fungera som påtryckare mot Sverigedemokraterna. Samtidigt kommer de rasideologiska medierna hävda att partiet är motarbetat av den så kallade ”djupa staten”, en konspirationsteori om att statsförvaltningen är infiltrerad av politiska motståndare som kommer göra allt för att sabotera för SD.

Den eskalerande våg av transfobi som vi sett i början på 2022 kommer med stor sannolikhet också att fortsätta vara ett av extremhögerns teman under detta år.

– Förra året blev vi brutalt påminda om det högerextremt motiverade politiska våldet. Inte minst genom mordet på Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan i Visby, där gärningsmannen var tydligt influerad av den rasideologiska miljöns idéer. Om den rasideologiska miljön upplever en besvikelse över att SD:s inflytande inte lett till tillräckligt stora förändringar finns det en risk att enskilda individer i miljön kommer att vilja ta till politiskt våld, säger Morgan Finnsiö, researcher och en rapportförfattarna.

Om undersökningen

De dokumenterade aktiviteterna i Stiftelsen Expos årliga rapport över den rasideologiska miljön bygger till största del på gruppernas egen rapportering på hemsidor och i sociala medier, men även på Expos egen research. Årsrapporten ger en fingervisning om den rasideologiska miljöns mobiliseringsförmåga, och har utkommit årligen sedan 2008.

I rapporten finns en bilaga med samtliga aktiviteter de senaste tre åren fördelade på län och kommun.

Rapporten finns att ladda ner i Expos pressrum och bland våra rapporter