Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Svenska FN-förbundet har tillsammans med ytterligare 32 svenska organisationer överlämnat en parallellrapport till FN-rådet för mänskliga rättigheter i Genève om hur de mänskliga rättigheterna efterföljs i Sverige. I oktober ska regeringen överlämna sin rapport. Ett krav från FN-förbundet är att Sverige bildar en oberoende institution för mänskliga rättigheter som ska stödja ett kontinuerligt arbete inom stat och kommuner för att främja arbetet kring mänskliga rättigheter och motverka diskriminering.

Antalet hatbrott som begås i Sverige beskrivs som alarmerande och konstant högt. "Men ännu mer oroande är det låga antal som får rättsliga konsekvenser", står det i rapporten. 2011 ledde bara sex procent av de anmälda brotten till rättsliga åtgärder. Med oro konstateras också att rasistiska organisationer är mer aktiva än tidigare och att Sverigedemokraterna med sin antimuslimska plattform har växt i opinionen jämfört med valet 2010.

– I Sverige, liksom i övriga EU, stärker nationalistiska och främlingsfientliga partier sin ställning. Regeringar och etablerade partier har ett ansvar att motverka dessa strömningar, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet i ett pressmedelande.

FN-förbundet tar upp att regeringen gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att bli bättre på att utreda hatbrott, men är oroliga över att arbetet inte redan påbörjats då FN-förbundet tidigare rekommenderat detta.

I rapporten ställs flera krav: "Garantera att expertis finns inom hela rättsväsendet. Erkänn allvaret i att hatbrotten ökar, utred samtliga och se över alla möjliga rättsliga åtgärder som kan vidtas".

FN-förbundet påminner om att Sverige anslutit sig till Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD), där stater har förbundit sig att förbjuda rasistiska organisationer.

Andra orosmoln som rapporteras till FN-rådet för mänskliga rättigheter är diskrimineringen på arbetsmarknaden, polisens REVA-projekt, där människor kontrollerats enbart på grund av sitt utseende och Skånepolisens register över romer.