Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Upprinnelsen till den interna konflikten inom Folkpartiet är en debattartikel på qx.se (14/1) av Philip Wendahl, förbundssekreterare i den folkpartistiska sidoorganisationen Liberal mångfald. I artikeln argumenterade Wendahl för en positiv syn på den mördade holländske politikern Pim Fortuyn och dennes högerpopulistiska parti, Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Artikeln har fått företrädare för partiet att reagera. En av dem är Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag.
– Philip Wendahl har skrivit den här artikeln som privatperson och han representerar inte Folkpartiet Liberalerna. Innehållet i artikeln stämmer på intet sätt överens med Folkpartiets politik. Jag har också talat med Liberal Mångfalds ordförande Anna Steele Karlström och inte heller Liberal Mångfald står bakom artikeln.

Värderingar ska avgöra medborgarskap

Wendahl understryker att Liberal mångfald inte har utfärdat någon dementi och att flera medlemmar har visat sitt stöd.
– På förbundsstyrelsesammanträdet i lördags bestämde vi att inte skriva en dementi. Liberal mångfald tar varken avstånd från eller stödjer artikeln. Det fanns de som var positiva och de som var negativa till artikeln, säger Wendahl.

Liberal mångfalds ordförande Anna Steele Karlström bekräftar att det finns ett visst stöd för artikeln inom Liberal mångfald. Steele Karlström gick emot styrelsens beslut att inte utfärda en dementi.

"Folkpartiet borde följa efter våra systerpartier"

I Philip Wendahs debattartikel beskrevs Fortuyn som "den livsstilsradikala martyren" och Wendahl öppnade även upp för bildandet av "ett fortuynistiskt parti" i Sverige om det egna partiet inte rör sig i den riktningen.
– Folkpartiet borde följa efter våra systerpartier i Danmark och Nederländerna snarare än ducka för frågorna och lämna fältet fritt åt mörkerkrafter. Särskilt som vi gett frihetsmedaljen 2005 till islamkritikern Ayaan Hirsi Ali - det förpliktigar, säger han.

Pim Fortuyn har stämplat islam som en underutvecklad kultur och uttryckt åsikten att inga fler asylsökande borde beviljas uppehållstillstånd.
– Jag tolkar det inte som andra har gjort, att han vill stänga gränserna, utan som att djupt religiösa personer inte borde få asyl, säger Wendahl.

Går en sådan regel att förena med en liberal grundsyn?
– Grundprincipen bör vara att alla prövas på samma villkor. Det bör avgöras vilka värderingar en asylsökande har i ett medborgartest. Värderingarna, inte religiositeten, är avgörande.

Krönikör hos HRS

I ett Youtube-klipp från i september 2009 manade Wendahl till "krafttag mot islams primitiva religiösa föreställningar om hur människor ska leva och hur samhället ska formas".

Wendahl är även krönikör hos den norska organisationen Human Rights Service (HRS), som enligt Henrik Lunde, tidigare informationschef på Antirasistiskt center i Norge, i praktiken fungerar som det norska Fremskrittspartiets (FRP) tankesmedja. HRS stödjer den holländske politikern Geert Wilders och betraktar honom "en levande symbol för frihet". Wilders, ledare för Frihetspartiet (PVV), vill stänga Nederländernas gränser för icke-västerländska invandrare och förbjuda Koranen.

Philip Wendahl säger att han tror på det öppna samtalet.
– Man behöver inte skriva under på allt som en organisation står för. Det jag utläser om HRS är att man stödjer Geert Wilders rätt att kritisera religion, säger han.