Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Irving har hållit flera föreläsningar där han förnekar Förintelsen och det var ett tal han höll i Wien 1989 som ledde till att han blev efterlyst, enligt The Guardian. Han har hävdat att Förintelsen är struntprat och en legend. Men han säger samtidigt att han tror på att judar har dödats av nazisterna men inte i den omfattning och med de metoder vilket det skedde. Irving hävdar också att det var sjukdomar såsom tyfus som ledde till de många dödsfallen i lägren och inte att judarna gasades ihjäl.

Detta är inte första gången den nazistiska historierevisionisten David Irving blivit åtalad. Han blev dömd till höga böter i tysk domstol 1992 för att offentligt ha uttalat sig om att Auschwitz och dess gaskamrar inte existerat.

År 2000 förlorade han ett annat mål efter att själv ha stämt den amerikanske historikern Deborah E Lipstadt för uttalanden som hon gjort om honom i sin bok "Denying the holocaust". Rätten kom fram till att Lipstadt inte utsatte honom för förtal i sin bok utan att det hon skrev stämde; att Irving var antisemit, rasist och att han spred felaktiga fakta om Förintelsen.

Sedan 60-talet har Irving varit en aktiv historierevisionist med mål att sudda ut nazismens brott mot mänskligheten och han är ofta en huvudtalare på konferenser som historierevisionister anordnar. Irving har också skrivit ett 30-tal böcker om Hitler och andra världskriget i vilka han ifrågasätter Förintelsen. En av de mest omtalade är "Hitler´s War". Där skriver han bland annat att Hitler inte kände till att judarna var på väg att utrotas.

Nazistiska historierevisionister, såsom David Irving, försöker ge sken av att vara seriösa objektiva forskare vilket i vissa fall visat sig vara en effektiv propaganda. En undersökning vid ett amerikanskt college för några år sedan visade att 20 procent av eleverna trodde att det möjligen "låg något i" påståendet att gaskammare aldrig funnits i Auschwitz.

Ämnen i artikeln