Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Det är positivt att Ullenhag är villig att arbeta för vår säkerhet. Han har besökt oss och han vet om vår situation, och vill väl. Och vi hoppas på en förändring. Vi på Malmö moské har varit mer utsatta än någon annan. Nu är det tack och lov lite lugnare, men vi är fortfarande en måltavla för hatet.

Vad vill ni främst att ett möte med regeringen ska ge?

- Att vi skulle få medel att kunna lägga på säkerheten hade underlätta mycket för oss. Men det vi i huvudsak vill se är ett intresse från myndigheterna, och en vilja att förbättra.

Han säger även att säkerheten kostar mycket, och att församlingarna behöver hjälp för att finansiera den.

- Det är kostsamt med säkerhet, vi måste betala för kameror och även betala folk för att dygnet runt vakta moskén. Vi får inga kommunala bidrag, vilket är tråkigt då vi faktiskt är en svensk moské, och en del av Sverige.

Omar Mustafa är ordförande för islamiska förbundet samt en av de som låg bakom en skuggrapport till regeringens diskrimineringsrapport som lämnades till FN förra året. I rapporten krävde han tillsammans med Svenska muslimer i samarbete, bland annat ökad säkerhet till de muslimska församlingarna. Han välkomnar nu ett möte med ministern och berättar även att han, tillsammans med andra, tidigare tagit upp frågan om säkerheten med integrationsministern och trossamfundsministern.

- Vi har diskuterat om detta innan. Under Almedalsveckan hade en representant för en muslimsk organisation en öppen TV-debatt om just detta. Ullenhag är väl medveten om de problem som församlingarna möter på.

Ullenhag har riktat kritik gentemot delar av Svenska muslimer i samarbetes skuggrapport. Kritiken gällde bland att ett exempel i rapporten på islamofobiska myndighetsövningar som uträttats med meningen att ingripa mot hedersvåld. Exemplet som tas upp är ett fall i Uppsala där en ung flicka efter sin vistelse i Somalia, tvingas gå till gynekologen för att undersöka om hon blivit könsstympad. Kritiken, menar Omar är obefogad då Ullenhag missat deras poäng med exemplet.

- Vi tycker såklart inte heller att hederskulturen är kopplad till en viss religion, eller en viss grupp invandrare. Och det är just det vi kritiserar när vi tar upp exempel där myndigheter dragit slutsatsen att en flicka som varit i Somalia per automatik måste vara könsstympad.

Det var förra veckan som Expo Idag uppmärksammade muslimska församlingars utsatthet. Efter att några företrädare i en intervju berättat att säkerheten kostar för mycket, så kontaktades Ullenhag som i sin tur öppnade för ett samtal kring svenska moskéers säkerhet.