Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna kommer även under nästa år att få partistöd i Askersund. Detta trots att Björn Lennartsson avsagt sig sin plats i fullmäktige. Någon ersättare till honom fanns aldrig.

Anledningen till att SD även under nästa år kommer att få ta del av det grundstöd på 5 000 kronor är att man tidigare tagit ett fullmäktigebeslut om saken. Tanken var att partier som hamnade utanför fullmäktige i ett val skulle ha en dispens och inte stå tomhämta med eventuella lokaler eller anställda.

Nu kommer reglerna att ses över men Sverigedemokraterna kommer ändå kunna kvittera ut 5 286 kronor under nästa år, skriver Nerikes Allehanda.

Totalt får Sverigedemokraterna runt 2 miljoner i partistöd varje år.

Korrigering:
Enligt kommunallagen finns det ingen möjlighet att under pågående mandatperiod dra in ett partistöd även om stolen står tom.