Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Radio Netherlands Worldwide beskriver den återupptagna rättegången som ett skådespel där alla inblandade vet sin plats och intar sina roller.

Wilders advokat har sedan rättegången startade i januari 2010 försökt få åtalet ogiltigförklarat. När Wilders nu för 15:de gånger infinner sig i rättsalen beskrivs huvuddomaren i målet och Wilders advokat som två lejon, kretsande runt varandra med blottade tänder. Wilders däremot sägs ge ett lugnt och samlat intryck, fritt från känsloyttringar.

Advokaten har hela tiden hävdat att Wilders uttalanden om muslimer och islam faller under yttrandefriheten. Efter anklagelser om att domarna skulle vara jäviga kollapsade rättegången i november. Detta trots att samtliga domare bytts ut. Det beslutades då att åtalet skulle ses över.

Rättegången fortsätter den 13 april och då kommer tre experter på islam och Mellanöstern att kallas som vittnen.