Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expos avslöjande gav rubriker och föranledde kommentarer i ett stort antal tidningar. Nätverkets ledning, som består av Ingrid Björkman i Uppsala, Åke Wedin i Torsby och Jan Elfverson i Kalmar, hade bitvis svårt att erinra sig att de överhuvudtaget hade hört talas om Samfundet.

I Expressen 6 maj försvarar sig Åke Wedin:

–Vi sysslar inte med lobbying, utan med opinionsbildning.

Eftersom lobbygrupper sysslar med just opinionsbildning blir argumentet en aning förvirrande. I Värmlands Folkblad erkänner dock Wedin att det Expo påstod är riktigt – nämligen att han är en av ledarna för Samfundet. Större delen av intervjun ägnar han dock åt att dementera att han är rasist – något som Expo aldrig påstod i vår artikel.

Jan Elfverson går ett steg längre i Upsala Nya Tidning 10 maj, där han slår fast att Samfundet »är inget nätverk utan ett arbetslag«. Vi undrar åter över skillnaden. Han meddelar därefter att han betraktar det som »ett grovt och grundlöst påhopp« att anklagas för »rasism«, och lägger därefter ut texten om varför han vill stoppa invandringen. UNT:s redaktör replikerar det på enda anständiga sättet:

»Jan Elfverssons förledande och förenklade argumentation talar för sig själv, antingen han betecknas som rasist eller inte: flyktingarna ska återvända till sina hemländer. Försåtliga formuleringar om bidragsberoende och arbetslöshet läggs ut som lockbeten i texten. [...] Nätverk eller inte – i varje fall inledde man på sensommaren förra året ett brev till sympatisörer med orden Kära Nätverkare!«

Det är just det som är poängen. När trion Björkman, Wedin och Elfversson nu vill blanda bort korten och förneka sitt ansvar för Samfundets verksamhet, så måste de även förklara varför de gemensamt skrivit brev efter brev med instruktioner om hur kampanjen mot familjen Sincari och andra flyktingar ska bedrivas. Syftet har varit att manipulera, påverka och sätta press på riksdagsledarmöter, lokalpolitiker, kyrkan, Amnesty International, Röda Korset, Rädda barnen med flera.

© Expo 1996
(Expo nr 3 - 1996)

Ämnen i artikeln