Det gick rätt till när Habos kommunfullmäktige den 26 oktober förra året avslog Morgan Malmborgs motion om att kommunen inte ska få hissa Prideflaggan. Det slår förvaltningsrätten i Jönköping fast.

Morgan Malmborg, som är partiledare för lokalpartiet Habodemokraterna och partiets enda representant i fullmäktige, motionerade att kommunen endast ska tillåtas hissa den svenska flaggan. Prideflaggan var den enda flagga han nämnde som inte skulle få användas.

Malmborg skriver även i motionen att kommunen inte ska uppmuntra ”olika verksamheter” att delta i Jönköpings Pride eller att skattepengar ska användas för ändamålet.

Motionen röstades ned av en majoritet av de närvarande ledamöterna, 26 för avslag, tre för bifall och tre avstod från att rösta. Utöver Morgan Malmborg var det endast sverigedemokrater som ställde sig bakom motionen.

”Moraliskt förfall”

Morgan Malmberg sa i sitt anförande i fullmäktige att många förknippar Prideflaggan med moraliskt förfall. Han kopplade även flaggan till prostitution och pedofili samt menade att den var knuten till en organisation.

I anslutning till att Malmborg anklagade somliga av de övriga partiernas ungdomsförbund för att vara ”perversa” så valde mötesordföranden Lisbet Bärenholdt (M) att gå in och be honom att hålla sig till ämnet.

Även vid ett senare tillfälle återkom ordföranden med påpekandet. Det var när Malmborg skulle bemöta ledamöters synpunkter om att Prideflaggan inte var knuten till en specifik organisation utan symboliserade alla människors lika värde.

Malmborg frågade då om det som åsyftades var att en Hamasterrorist var lika mycket värd som det barn han ”slaktat”.

Lyssna på Studio Expo

Tog fullmäktiges beslut till rätten

Morgan Malmborg var inte nöjd med utgången och valde att överklaga kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten.

Han menar att processen inte gått rätt till. Han anser att andra ledamöter uppträtt störande genom en ”massa suckanden” och att ordföranden avbrutit honom samt att beslutet om att tillåta flaggan strider mot regeringsreformen.

Förvaltningsrätten underkänner alla hans invändningar och menar att det inte finns några formella hinder för en kommun att hissa en Prideflagga.

Ska överklaga

Morgan Malmborg säger till Expo att domen kommer att överklagas. Han menar att han hållit sig till ämnet är därmed felaktigt blev avbruten.

–  Det är ett klart lagbrott. Man måste kunna uttrycka sina åsikter även om det är känsligt för andra. Vi har yttrandefrihet. En ordförande måste vara neutral. Så länge man håller sig inom lagens ramar och till ämnet så har man ingen rätt att avbryta.

Men nu var väl frågan just att du inte hållit dig till ämnet?

– Ja men så säger de alltid. Förvaltningsrätten har bara gått på kommunens version, det gör de alltid. Det är oseriöst tycker jag. En myndighet ska vara oberoende och inte alltid ta ställning för kommunen.

Du tycker att förvaltningsrätten beslut är oseriöst?

– Ja helt oseriöst. De har inte ens tagit del av webbsändningarna från mötet.

Morgan Malmborg var tidigare företrädare för Sverigedemokraterna, men lämnade partiet 2016 efter interna strider. Han bildade då Habodemokraterna, som kandiderade första gången till kommunfullmäktige 2018 och fick ett mandat. Ett mandat de även behöll i senaste valet.