Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kommunledningen svarar att Sjöbo saknar lediga lägenheter och har brist på arbetstillfällen. Det här är starten på den process som leder till att Sjöbos då ledande kommunpolitiker, centerpartisten Sven-Olle Olsson, föreslår att:

kommunens röstberättigade ges möjlighet att ge sin mening till känna … i en rådgivande -folkomröstning, som arrangeras i samband med valet i september 1988. Frågeställningen skall då kunna besvaras med Ja eller Nej och vara baserad på Invandrarverkets framställning om mottagande av 25–35 flyktingar årligen.

Jag följde valprocessen 1988 och skrev en bok om det jag erfor. Bokens slutord lyder: "Det som hänt i Sjöbo är ett stöd för all världens reaktionärer. Om vi inte ser upp kan smittan snabbt sprida sig. Det finns skäl att mota Olle i grind."

Att se bakåt och söka förstå vad som en gång skett är långt ifrån enkelt. Att utifrån bilden av det förflutna göra sig tankar om framtiden är en än vanskligare konst.

Allt oftare möter vi uppgifter som tyder på att Sverigedemokraterna kan komma in i riksdagen 2010. Det tycks vara tid att se både bakåt och framåt och det är sannerligen dags att se upp.

Sjöbohändelserna började som en till synes vardaglig kontakt mellan tjänstemän och kommunpolitiker. Kanske var det fråga om den "skakning på nedre däck" som Mikael Wiehe sjunger om? I dag verkar skakningen ha spritt sig i samhällskroppen. Landskronas ställningstagande i senaste valet tycks säga något om vad som håller på att ske.

Vad kan göras? Det område som jag har god kontakt med är skolan. Där kan möjligen olika satsningar ge resultat.

Bland skolpersonal behövs större kunnande om 1900-talets historia och det behövs -utvecklad didaktik. Okänslig undervisning medför att vi slår dövörat till. Vi behöver alla lära oss mer om lusten att hata och vår förmåga att blunda.

Skolor där man har grupper med naziidentitet behöver hjälp. Historiker och psykologer med kunnande om skeenden i grupper bör utveckla samarbete. Skolor som har att hantera nynazistisk propaganda och nazianstuckna elever bör kunna få massivt stöd från någon form av hjälporganisation med resurser för metodutveckling.

För 20 år sedan förmådde jag inte föreställa mig att vi i Sverige 2009 skulle ha en liten men extremt våldsam grupp nynazister. Jag hade svårt att tänka mig möjligheten att vi skulle kunna få ett främlingsfientligt och reaktionärt parti i riksdagen.

Vad händer med vårt tänkande om vi söker föreställa oss ett riksdagsval enligt Sjöbo-modellen tjugo år från nu? I värsta fall vågar vi inte ens tänka tanken. Vi förnekar -problemets vidd och väljer att tänka på någonting mindre oroväckande.
Det är en dålig idé att närma sig framtiden blundande. En blick i backspegeln kan kanske få oss att öppna ögonen.
 

Ämnen i artikeln