Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Vi är här för att återupprätta hedern för offren, anhöriga och överlevande. Att en grisfarm byggts på samma plats som det tidigare koncentrationslägret i Lety är ett angrepp mot minnet av Förintelsen och påminner oss om diskrimineringen och den rasistiska förföljelsen i Europa som fortgår än idag", säger Benjamin Abtan ordförande för nätverket European Grassroots Antiracist Movement, EGAM i ett uttalande.

Under den tyska ockupationen av Tjeckoslovakien skickades romer till ett koncentrationsläger i staden Lety. Mellan augusti 1940 och maj 1943 dog hundratals romer i lägret, många barn, och över ett halvt tusen skickades från Lety till förintelselägret Auschwitz i det av nazityskland ockuperade Polen.

På platsen för lägret byggdes 1970 en stor grisfarm. Tjeckiska myndigheter hävdar att det vid den tidpunkten inte var känt att koncentrationslägret legat där. Anhöriga till offren har länge krävt att grisfarmen ska rivas och ersättas av en minnesplats, men den tjeckiska regeringen har uppgett att den inte har råd att köpa tillbaka anläggningen för att riva den, rapporterar Romea. FN har kritiserat grisfarmen och Europaparlamentet skrev 2005 i en resolution:

"Förintelsen av romerna bör ges det oreserverade erkännande som allvaret i nazisternas försök att fysiskt utrota romerna i Europa ger anledning till. Kommissionen och myndigheterna bör i detta sammanhang vidta alla nödvändiga åtgärder för att få bort svinuppfödningsanläggningen på det område i Lety u Pisku där det forna koncentrationslägret låg och uppföra en lämplig minnesvård.", står det i Europaparlamentets resolution om romernas situation i Europeiska unionen från 2005.

Lite har hänt sedan resolutionen antogs. Men 2010 gjordes en minnesplats vid skogen kring grisfarmen mer tillgänglig. En väg leder in till en modell av koncentrationslägret och illustrerar de vidriga förhållandena som rådde i lägret.

I torsdags höll ett femtiotal antirasister och romska människorättskämpar en minnesstund utanför grisfarmen för att hedra lägrets offren.

"Våra minnesstund förstörs av att grisfarmen står på samma plats där hundratals romer försvann bara för att de var romer", skriver EGAM, i ett pressmeddelande.

Den femte oktober planerar EGAM att uppmärksamma Roma Pride i över femton länder.