Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nationalismen är ett hot mot kvinnors rättigheter. Det finns anledning att påminna om det idag på internationella kvinnodagen. När partier som Sverigedemokraterna och deras likasinnade vinner mark riskerar drömmen om ett samhälle där män och kvinnor kan leva som jämlikar att få sig en rejäl törn. I en rapport som Expo presenterade tillsammans med Kvinna till Kvinna förra året kunde vi visa att nationalistiska partier i Europa på punkt efter punkt hotar de fri- och rättigheter som kvinnor har kämpat för i decennier.

Det är förstås ingen slump. Nationalismen bygger på treenigheten folk, familj och fosterland. Nationen och folkets överlevnad går inte att skilja från familjen. Den heterosexuella kärnfamiljen med traditionella könsroller är nationens minsta enhet. Om kärnfamiljens struktur utmanas så hotas i förlängningen nationen. Därför är den konservativa familjesynen en självklar del i den högerextrema ideologin. Devisen är enkel. Män ska vara män. Kvinnor ska vara kvinnor. Alla försök att ifrågasätta könsrollerna ses som ett angrepp som i förlängningen hotar att förgöra nationen.

Därför hatar extremhögern feministerna. Vi ser det inte minst i hatet på nätet. När de "sverigevänliga" näthatarna söker sina offer fastnar de vid kvinnorna. Det är så vi kan förstå extremhögerns besatthet av Mona Sahlin. Det är därför Alexandra Pascalidou i mitten av förra veckan tvingades meddelade att inte orkar med hatet längre. Alla hot och allt hat blev till slut för mycket och hon bestämde sig för att lämna landet en stund. 

Ibland framstår hatet som fullständigt vettvilligt. Ett resultat av bitterhet och personliga misslyckanden. Rädda människor bakom anonyma alias som spyr ut sitt förakt.
Kanske är det ibland så. Men hatet hänger ihop och har sin egen logik.

Det kommer ur skillnadstänkandet. Olika former av intoleranta och rasistiska attityder hänger ihop.
Enligt studien Intolerance, prejudice and discrimination utgör sexism, antisemitism, anti-muslimska attityder, homofobi, rasism och invandringsfientliga attityder ett kluster av attityder. Den som ogillar invandrare har många gånger negativa attityder mot exempelvis muslimer, judar samt uppvisar sexistiska attityder. Inte alla gånger, men tillräckligt ofta för att forskarna bakom rapporten ska kunna tala om ett samband.

Detta är själva grunden för en solidarisk och konsekvent antirasism. Det går att tala om olika gruppers utsatthet och särskilda situationer. Men de kommer aldrig ta ut varandra. Allt hänger ihop. Rasismen och intoleransen är inte bara antimuslimska föreställningar, det är även antisemitism och andra former av rasism. Och de hänger dessutom också ihop med sexism.

Vi kommer inte åt dessa föreställningar och dess inverkan på våra liv förrän vi förstår att de kommer ur en idé om att bevara det som betraktas som människors ödesbestämda grupptillhörigheter och egenskaper.
Vi kommer inte åt det utan en idé om att människan är större och mer komplex än så.

Ämnen i artikeln