Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Redan i november 2018 infördes ett tillfälligt verksamhetsförbud mot Nordiska motståndsrörelsen.

Polisstyrelsen i Finland hade inlett en process för att få NMR förbjudna efter den grova misshandeln av Jimi Karttunen den 10 september 2016. Två veckor efter misshandeln avled han på grund av hjärnskador. En aktivist i Nordiska motståndsrörelsen har dömts för attacken.

 

I praktiken innebär förbudet att NMR inte tillåts hålla möten,värva medlemmar eller sprida organisationens propaganda.

 

Nu har alltså även Högsta domstolen slagit fast att verksamhetsförbudet står fast och även en underorganisation till NMR ska upplösas. Samtidigt säger polisstyrelsen till Yle att ingenting tyder på att nazistorganisationen lagt ned sin verksamhet i landet. Tvärtom. 

 

- Vi har misstänkt att verksamheten har fortsatt också efter det tillfälliga verksamhetsförbudet. Vi har bett Centralkriminalpolisen undersöka om NMR har brutit mot förbudet, säger överinspektör Heikki Lasusmaa på polisstyrelsen till Yle.

 

Kimmo Nuotio, professor i straffrätt på Helsingfors universitet, säger till Yle att Högsta domsolen nu konstaterat att nazistisk verksamhet är olagligt i Finland, men säger samtidigt att problemet med organiserad nazism inte är löst i och med förbudet. Alla fall kommer att få prövas enskilt, säger Nuotio.

 

I Sverige har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda om det bör införas ett förbud mot rasistiska organisationer i Sverige. Kommitten ska inkomma med sina slutsatser senast i februari 2021.