Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Försvarskåren Sveriges Självförsvar ville likna sin organisationsstruktur vid militärens. På sin nu nedlagda hemsida proklamerade de sina planer på att upprätta en underrättelsetjänst som bland annat skulle kartlägga vänsterextremister, pedofiler, våldtäktsmän och våldsverkare med hjälp av databaser. Något som fått Datainspektionen att polisanmäla organisationen för brott mot personuppgiftslagen.

"Vid kontroll har det visat sig att webbplatsen är borttagen, vilket dock inte behöver betyda att organisationen inte längre existerar eller att personuppgiftsbehandlingen upphört", skriver Datainspektionen i anmälan.

Förutom en underrättelseverksamhet hade organisationen planer på en "skyddsstyrka" där endast de av germanskt ursprung tilläts ingå.

Försvarskåren Sveriges Självförsvars hemsida registrerades 2010, under det året hade de ingen utåtriktad verksamhet att tala om. 2011 uppmärksammades organisationen efter att de tillsammans med Nationaldemokraterna anordnat en demonstration i Göteborg mot ett moskébygge. Samma år genomförde de en liknande protest i Karlstad, den demonstrationen lockade mindre än 20 personer.

Grundaren Björn Cederström har ett förflutet i Nationalsocialistiska svenska arbetarpartiet som lades ner 2009.